Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-02-2016  

Wat wil de raad met het oude stadhuis?

 

ALMELO – De toekomst voor het oude stadhuis van Almelo is nog ongewis. Het college van B&W deed geen aanbeveling en legde vier scenario’s voor aan de gemeenteraad waar het niet kan teren op een meerderheid. Opvallend is dat de nieuwe coalitiepartner ChristenUnie zich dinsdagavond tijdens het politiek beraad uitsprak voor hergebruik met het realiseren van 84 appartementen (huur en koop), culturele activiteiten in de oude Burgerzaal en aanvullende activiteiten als wellness/fitness en horeca, terwijl collegepartij CDA het laatste bouwwerk van architect J.J.P. Oud wil slopen. Coalitiepartners PvdA en SP weten het nog niet. De laatste hield zelfs de monden stijf dicht.
Het CDA krijgt voor sloop steun van de VVD (3 zetels) en de raadsleden De Olde en Çete en vormt daarmee krap een derde (11 zetels) van de gemeenteraad.
De ChristenUnie kan bogen op steun van de eenmansfracties GroenLinks, Leefbaar Almelo, Almelo Centraal en de raadsleden Gerritsen en Isendoorn en komt daarmee op 7 zetels. De fracties LAS (5) en D66 (2) neigen naar hergebruik maar weten het nog niet zeker. LAS stelde bovendien aan de kaak dat de offerte voor een asbestsanering dateert uit 2014 en werd gedaan door een niet- gecertificeerd bedrijf. Over de werkelijke kosten is dus onzekerheid, zowel bij sloop als hergebruik.
Van belang in deze ook, het verzet van de erven Oud en instanties als Bond Heemschut en Cuypers Genootschap die strijden voor het behoud van het bouwwerk van de ooit zo bejubelde architect. 
Gelet op de uiteen lopende meningen in de raad, zal het college van B&W alsnog een concreet voorstel moeten lanceren.

Archief
Terug naar vorige pagina