Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-11-2015  

Raadslid betuigt spijt 'wegzenden' wethouders


Ruim 25 jaar waren Gerritsen en Isendoorn actief voor D66. Isendoorn ook als wethouder in Almelo en Borne.
De bemoeienis van het hoofdbestuur deed voor hen de deur dicht. Beiden bedankten voor het lidmaatschap.
 

Verklaring Marc Bout, raadslid D66

D66 Almelo bracht eergisteren een verklaring naar buiten over de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Mijn verklaring haakt daarop aan. Onderdeel van de D66-verklaring betreft de besluitvorming over de Begroting 2016. Ik had, op onderdelen, problemen met de begroting (o.a. de OZB-verhoging en de targets gesteld vanuit de PPN15). De uiteindelijke inventarisatie van de stemming binnen de D66-fractie én het opstellen van de stemverklaring, ging onder hoge tijdsdruk. Ik dacht op dat moment met een tegenstem op de begroting én met de bijbehorende stemverklaring van de fractievoorzitter, een stevig signaal af te geven.
Voor toekomstbestendiger financieel beleid én voor een betere samenwerking binnen de coalitie.
Inmiddels is dat wat ik niet wilde, wel gebeurd. Mijn bedoeling was en is nooit geweest om de coalitie in gevaar te brengen noch om wethouder Claudio Bruggink te laten aftreden. Ik kan mijn keuze niet terugdraaien. Ik heb de gevolgen niet goed overzien en had, met de kennis van nu, zeker een andere afweging gemaakt. Bij mijn afweging is het spreekwoordelijke kwartje de verkeerde kant opgevallen. Ik wijt dit aan onervarenheid daar waar het aankomt op de begrotingsdynamiek (ik heb deze ernstig onderschat) en dat er onvoldoende tijd was
om het besluit van alle kanten goed te overdenken. Ik dacht oprecht dat de nuance in de stemverklaring de tegenstem voldoende zou duiden. Daar heb ik me lelijk in vergist en dat spijt me.
Hoewel ik tegen de Begroting heb gestemd, zal ik de uitvoering ervan uiteraard steunen.
Deze is immers met ruime meerderheid in een democratisch proces aangenomen. Als democraat in hart en nieren werk ik daar volop aan mee. Daar kan en mag geen misverstand over bestaan. Ik koos destijds weloverwogen voor D66 en blijf de uitgangspunten en de kiezers trouw. Samen met fractievoorzitter Jeroen Wiertz, Claudio Bruggink en de overige actieve D66-ers, ga ik keihard aan de slag voor de toekomst van Almelo.

Marc Bout.

Archief
Terug naar vorige pagina