Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-11-2015  

Begroting, een aanfluiting! Gevolg ???

 

ALMELO – Raadsnestor Gijs Stork heeft na decennia in de gemeenteraad van Almelo wel enige ervaring hoe raadsvergaderingen, voorjaarsnota en begrotingsbehandelingen verlopen maar de wijze waarop deze week de begrotingsbehandeling 2016 verliep, tartte volgens hem alles. Stork zette zijn bevindingen dan ook op papier. Een bloemlezing voor zover Stork betreft wat er allemaal aan schort en waarom volgens hem het college van B&W haar biezen moet pakken.
Juist van een man met de statuur van Stork zou je een dergelijk hard standpunt niet zomaar verwachten. Stork is juist de man die al jaren fijntjes de financiële voorstellen ontrafelt en duidt waar het volgens hem beter kan.
Wanneer dan het college wel overlegt met de provincie over de financiële huishouding van de stad en daar feitelijk geen steun krijgt voor de opgemaakte meerjarenbegroting en dit ook nog onder de pet houdt, is voor Stork ook de maat vol.
Herhaaldelijk kwamen in het voortraject van diverse fracties suggesties om op te nemen in de begroting. Vaak ook extra bezuinigend zoals de raad bij meerderheid wilde. Snijden in eigen vlees was voor de raad een acceptabele route, nog eerder dan opnieuw de burgerij en het lokale bedrijfsleven opnieuw op te zadelen met hogere tarieven boven de inflatiecorrectie. Het collegevoorstel voor het parkeerbeleid was er een voorbeeld van om 1,2 miljoen euro extra te cashen.
Het college deed er feitelijk niets mee en toen de raad met zo’n 50-tal amendementen op de proppen kwam en het college deze feitelijk allemaal naar de prullenbak verwees, was het voor de LAS-voorman Stork, de VVD  en collegepartij D66 eigenlijk over.  Zoals D66-leidsman Fred gerritsen in Tc Tubantia al duidde dat zittenblijven voor het college geen optie is, schrijft ook Stork in zijn terugblik over de begrotingsbehandeling dat allen de optie ‘wegwezen’ voor het college voor hem nog acceptabel is.
D66, LAS en VVD koersen dus feitelijk op nieuwe coalitieonderhandelingen om de rit naar de gemeenteraadsverkiezing in 2018 te kunnen voltooien.
 


Terugblik over begrotingsbehandeling door Raadsnestor Gijs Stork

Archief
Terug naar vorige pagina