Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-11-2015  

D66 twijfelt over verdere samenwerking met B&W

 

ALMELO – Blijft het Almelose college van B&W aan of trekt het de conclusie dat het moet stoppen? Dat is de vraag na een dag tumultueus vergaderen over de begroting 2016. LAS, VVD en coalitiepartij D66 hielden vast aan een bezuiniging van 17,5 miljoen euro en kregen tijdens de begrotingsbehandeling te horen dat er naast het gepresenteerde herstelplan van 15 miljoen euro bezuiniging om de financiën in zes jaar op orde te brengen ook een variant was over een periode van vier jaar. Die laatste variant was de gemeenteraad niet ter inzage gegeven en dat is een politieke doodzonde die verantwoordelijk wethouder van financiën Jan van Marle voor de voeten werd gegooid. Reden voor het 'onder de pet' houden was feitelijk dat het college deze variant zelf niet wilde en daarom ook niet de gemeenteraad hierover heeft geïnformeerd. Raadslid Stork (LAS) sprong daarom als een bok op de haverkist en kondigde derhalve een motie van treurnis aan.
Wethouder van Marle ging diep door het stof met een uitgebreid ‘mea culpa’ en noemde het een cruciale omissie. Na een schorsing besloot de raad de begrotingsbehandeling toch voort te zetten. Pas in de avond werd uiteindelijk de begroting met 21 stemmen voor en 14 tegen, goedgekeurd. Desondanks werd toch een bom onder het college gelegd door D66-fractievoorzitter Gerritsen; "Ik heb twijfels over de samenwerking binnen de coalitie. Het college moet hier de eigen conclusie maar aan verbinden."
Het is dus nog niet zeker of het college van B&W, bestaande uit de coalitie CDA, PvdA, D66 en SP, het eind van de week haalt. Drie van de vier D66-raadsleden keurden de begroting af en dat is reden voor het college om zich nu te beraden, zo meldde burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld aan de gemeenteraad.

Bedenktijd
In de gemeenteraad heeft het college al geen meerderheid meer en indien Gerritsen er echt de stekker uit wil trekken, rest het college niets anders dan te stoppen.
LAS bracht, gezien de omstandigheden, de motie van treurnis niet in stemming en hield deze aan.

UPDATE 13-11-2015
De afdeling voorlichting van de gemeente laat weten dat wethouder Van Marle zijn excuus heeft aangeboden aan de gemeenteraad omdat verzuimd was de informatie in het digitale raadsinformatiesysteem te zetten. Hij is daar wel verantwoordelijk voor. Wel werd de informatie gepubliceerd op de publieke website van de gemeente en ook de pers kreeg de informatie met de besluitenlijst van 29 oktober.
van een bewust onder de pet houden was dus geen sprake.

Zie raadsvoorstel (concept):

B4.1 int Programmabegroting 2016.pdf (2,3MB)

Archief
Terug naar vorige pagina