Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-11-2015  

Geen eensgezindheid ‘gat´ parkeerbeleid

 

ALMELO – Over twee dingen ten aanzien van het voorgestelde parkeerbeleid is de gemeenteraad het bij meerderheid eens. De blauwe zones verdwijnen niet in 2016 en er komt geen betaald parkeren 24 uur per dag gedurende zeven dagen per week in het Almelose centrum. Het gevolg een ‘gat’ in de berekende opbrengst van 1,2 miljoen euro.
Het verzet van meerdere partijen en de actie van de middenstand hebben dus gedeeltelijk succes maar het ‘gat’ moet wel worden gedicht om de begroting 2016 sluitend te houden. Bovendien zijn hogere tarieven nog niet van de baan.

De grootste opposant LAS wilde tijdens het raadsoverleg van dinsdag het ‘gat’ dichten door de reserves van het gemeentelijk bedrijf Stadstoezicht/Parkeerbeheer te plukken. Woordvoerder Gijs Stork stelde dat het bedrijf ‘een hele bult’ geld heeft en vroeg zich af waarom?
Het CDA wil de hogere tarieven handhaven waardoor er nog een gat van 4 euroton rest. De shoppende parkeerder in de binnenstad moet dan wel voor de eerste twee uur 5 euro ophoesten. Ook geen aanlokkelijk voorstel voor een groot deel van de raad en ook de middenstand zal daar niet blij mee zijn. Bovendien moet worden gevreest dat de shoppende automobilist het stadscentrum meer en meer zal mijden en zal gaan shoppen bij de al florerende wijkwinkelcentra waar niet betaald hoeft te worden voor het parkeren van de 'heilige koe'.
D66 wilde bij monde van Huub Isendoorn meer tijd om in 2016 het parkeerbeleid te evalueren en bij te sturen.
De VVD bij monde van Jemy Pauwels en anderen vroegen zich af of het ‘plukken’ van de reserve van Stadstoezicht/Parkeerbeheer zomaar kan en welke gevolgen dit mogelijk heeft. Eenling Bert Hümmels betreurde het, dat het gevoerde emailverkeer over de kwestie tussen de fracties niet werd geopenbaard en constateerde dat er wel voldoende ideeën  zijn maar onvoldoende overleg om uit de impasse te komen.

De begrotingsbehandeling op 10 november a.s. en de dan ingediende amendementen moeten derhalve een oplossing naderbij brengen. Mogelijk dat personele inkrimping er daar een van is. De PVA wil namelijk parkeertoezicht op tijdelijk parkeren in de binnenstad minimaliseren en parkeren gratis maken. Dan moet er wel een gezinsheffing komen en moet ook de middenstand een steentje bijdragen.

Archief
Terug naar vorige pagina