Politiek nieuws


Plaatsing  
 
30-08-2015  

LAS heeft zorgen over persoonsgegevens

 

Almelo, 29 augustus 2015

Aan het College van B&W gemeente Almelo
Onderwerp: SUWI-net

Met dit systeem wisselen onder meer gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens uit over werk en inkomen. Het is van groot belang dat de (gevoelige) gegevens in SUWI-net goed zijn beveiligd. En dat alleen bevoegde medewerkers erbij kunnen.
Naar aanleiding van recente berichten betreffende de informatiebeveiliging SUWI-net met betrekking tot de persoonsgegevens (van de inwoners van Almelo) heeft de fractie van LAS de volgende vragen.

- Voldoet Almelo aan de veiligheidseisen en de normen, zoals die zijn opgesteld door de inspectie van SZW? Zo ja, waaruit blijkt dat?
- Heeft Almelo de zelftest van de VNG al gedaan? Zo ja, wat zijn de resultaten?
- Is de audit door de inspectie van SZW voor de Gemeente Almelo al gepland?

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie van LAS,

Marike van Doorn
Raadslid

Lees ook:
Argos over
Suwinet en het advies van de Verenigde Nederlandse Gemeenten over het onderzoek van Argos.

Archief
Terug naar vorige pagina