Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-08-2015  

Rechtbank blijft, zegt burgemeester Hermans ??


De hoofdrolspelers:
Sussende woorden van de Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld voor haar partijgenoot en minister van justitie Van der Steur.
Scherpe vragen van de CDA'ers Peter Oskam en Pieter Omtzigt en een wat gematigder toonzetting bij PvdA'ers Jeroen Recourt en Manon Fokke, coalitiegenoten van de VVD in dit niets ontziende kabinet Rutte/Asscher.
 

ALMELO – Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld (VVD) is er van overtuigd dat de rechtbank in Almelo haar huidige omvang blijft behouden. Dat zegt zei in het onafhankelijk Twents opinieweekblad De Roskam. Volgens haar, heeft zij die boodschap gekregen van minister van justitie Van der Steur. Haar VVD-partijgenoot stelde haar gerust naar aanleiding van hardnekkige geruchten in de advocatuur dat het ministerie nieuwe reorganisatieplannen heeft voor het justitieel apparaat en dat de rechtbank in Almelo grotendeels ontmanteld zou worden ten faveure van Zwolle. Volgens de burgemeester heeft eerder al voormalig minister Van Opstelten haar gerust gesteld.
Toch beweert men in de advocatuur dat er wel degelijk plannen zijn en zelfs al concrete afspraken zijn gemaakt. Reden waarom de Tweede Kamerleden Fokke en Recourt (PvdA) schriftelijke vragen hebben gesteld. Temeer daar maandag a.s. wordt genoemd als datum waarop knopen zouden worden doorgehakt!

Zijn de vragen van de PvdA kamerleden als coalitiegenoot van de VVD nog ingetogen, de kamerleden Omtzigt en Oskam (CDA) zetten met hun vragen de zaak op scherp. Uit de vragen is af te leiden dat de Rechtbank Almelo nagenoeg geheel wordt uitgekleed en dat is in tegenspraak met de sussende woorden van de Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld in De Roskam.
Oskam en Omtzigt wijzen er in de gestelde vragen op dat penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo juist sluiting bespaard bleef vanwege de aanwezigheid van de rechtbank in Almelo. Ook vrezen zij dat door verdere reorganisatie bij het justitiele apparaat de rechtsgang voor gewone burgers niet meer laagdrempelig blijft vanwege de grotere reisafstanden. Dat bezwaar leeft ook bij de advocatuur die hun kantoren grotendeels hebben geconcentreerd rond de huidige rechtbanken. Indirect zal het uitkleden van de rechtbank in Almelo op termijn dus wel degelijk gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de stad met de hoogste werkloosheid van Overijssel. Oskam en Omtzigt hebben het in hun vragen ook over de gemaakte afspraak met het kabinet over het ontzien van krimpregio's. Des te bevreemdend dat burgemeester Hermans haar partijgenoten in het kabinet kennelijk ontziet in haar sussende woorden. Gelet op alle gestelde kamervragen is er haast zeker wat loos en dreigt Almelo wederom het haasje te worden na het aanstaande vertrek van de Belastingdienst uit de armlastigste stad van Twente.

Inmiddels hebben de raadsleden van de 14 Twentse gemeenten besloten gezamenlijk op te trekken tegen het voornemen van het kabinet om de rechtbank in Almelo voor een groot deel te ontmantelen. De rechtbank werd pas vergroot met een speciaal beveilgde zittingskamer voor zware strafzaken. Een investering van 6 miljoen euro.

Volgens de wandelgangen van de top van de rechtspraak verhuizen de kantoorfuncties van de secties straf-, civiel-, handels- en familierecht van Almelo naar Zwolle. Wat in Almelo overblijft, is alleen zittingsruimte. De hele operatie zou twaalf miljoen besparen omdat Zwolle in de  volledig nieuwe rechtbank. overcapaciteit heeft, een investering schijnbaar met voorbedachte rade.
De geplande verhuizing zou in Almelo ten koste gaan van banen voor hoogopgeleiden en mogelijk ook banenverlies opleveren voor de in Almelo gevestigde penitentiaire inrichting De Karelskamp.
Wat volgens de signalen in Almelo resteert is zittingsruimte maar daarvoor alleen is de huidige huisvesting aan de Egbert Gorterstraat/Haven ZZ veel te kostbaar. Verdere teloorgang kan dan worden gevreesd.


Kamervragen Recourt en Fokke rechtbank Almelo aug2015
Kamervragen CDA over plannen met Rechtbank Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina