Politiek nieuws


Plaatsing  
 
23-05-2015  

Toenemende armoede in Almelo dreigt

 

Naschrift:
In de afgelopen vijftien jaar was het beleid van de gemeente Almelo er op gericht om meer mensen naar de stad te trekken met hogere inkomens, mede omdat het inkomensgemiddelde onder het landelijk niveau lag en ligt. Het leidde tot grootse plannen als Waterrijk, Almelo Noord en Leemslagen om die achterstand in te lopen cq te verbloemen. Al deze plannen hebben inmiddels meer dan 100 miljoen euro gekost en zijn niet tot nauwelijks van de grond gekomen en moet grotendeels worden afgeschreven. De gevolgen zij desastreus waardoor fors moet worden bezuinigd (lees: lastenverhoging) om al die verliezen te kunnen betalen. Dat doet het meeste pijn bij de laagste inkomens. De bibliotheek zag het aantal abonnementen afnemen, sportverenigingen zien lasten stijgen en krijgen meer problemen met het innen van contributies en ook de woningbouwcorporaties moeten nu de tering naar de nering zetten en zich beperken tot huisvesting van de groeiende laagste inkomensgroepen. Dat ligt niet alleen aan het gemeentelijk beleid maar ook aan de ‘rooftocht’ van het kabinet uit de kas van de sociale woningbouw en dus haar huurders die het toch al moeilijk hebben!
 

Archief
Terug naar vorige pagina