Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-05-2015  

Almelo organiseert motiemarkt voor burgeridee

 

ALMELO - Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdagochtend 13 juni naar de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in de publiekshal in het stadhuis. Raadsleden bekijken dan samen met u of daar een motie (nieuw voorstel) of een amendement (wijziging van een voorstel) van te maken is. Die moties en amendementen worden ingediend bij de bespreking van de Perspectiefnota 2015-2018. De gemeenteraad bespreekt die op donderdag 2 juli.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Vermeld uw naam, het onderwerp van uw idee en uw bereikbaarheidsgegevens. Eerst meer weten over de motiemarkt? Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 1111.
Perspectiefnota

De gemeenteraad bespreekt donderdag 2 juli de Perspectiefnota 2015-2018. Daarin wordt onder andere gekeken hoe de gemeente verder kan bezuinigen en wordt ook besproken welke taken nog wel bij de gemeente horen en welke niet. De gemeenteraad wil daarbij rekening houden met uw mening.

Uw idee
Politieke partijen dienen tijdens de bespreking van de Perspectiefnota moties en amendementen in. Zo’n motie of amendement kan uw idee zijn, als het u lukt om tijdens de motiemarkt op zaterdag 13 juni één of meer raadsleden te overtuigen.

Hoe werkt het?
De opzet van de motiemarkt is eenvoudig: u of uw organisatie krijgt een plekje achter een tafel met daarop uw naam en het onderwerp waarover u een mening heeft. Raadsleden shoppen bij de tafels om te zien of er wat van hun gading tussen zit. Is er een deal, dan spreken u en een raadslid af om samen de tekst van een motie of amendement op te stellen. Het idee is dat de motie wordt ingediend op 2 juli.

Alle ideeën uit de stad zijn welkom. Dat betekent niet dat alle ideeën ook daadwerkelijk tot een motie of amendement leiden, want daarvoor is het nodig dat een idee wordt overgenomen door raadsleden/fracties. Wel kan het zo zijn dat uw idee op een andere manier een vervolg krijgt, bijvoorbeeld doordat een fractie graag verder met u wil kijken naar de mogelijkheden. Of dat de gemeenteraad een keer bij uw initiatief op bezoek wil komen. De motiemarkt is dus hoe dan ook een mooie gelegenheid uw idee onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad.

De Perspectiefnota 2015-2018 is vanaf 4 juni beschikbaar op www.almelo.nl
 

Archief
Terug naar vorige pagina