Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-09-2014  

Vragen van LAS aan B&W over sociaal domein

 

Namens LAS hebben wij de volgende vragen betreffende de verordeningen en het verslag mbt de Decentralisaties Dag.

A. Modelverordening jeugdhulp
1. Is er mho op de verordening afstemming met de andere gemeentes in Twente? Hoe werkt een en ander mbt de verschillende Varianten? Is daar overeenstemming over? En hoe gaat dat dan in zijn werk bij de verschillende gemeenteraden? Wanneer weten we dit?
2. Wat zijn de consequenties van de Varianten?
3. Wat wordt verstaan onder : “Persoon uit Sociaal Netwerk”? Pagina 4
4. Wordt een onafhankelijke vertrouwenspersoon van buiten aangetrokken of is het de bedoeling dat een ambtenaar hiervoor aangesteld wordt? Pagina 5
5. Hoe professioneel zijn de ambtenaren? Gaan we als gemeentes veel werken met professionele deskundige personen?
6. Doet de gemeente zelf de aanbestedingen, beoordelingen van klanten mbt (jeugd)zorg of gaat een extern bureau dit doen (uitbesteding)?

B. Modelverordening maatschappelijke ondersteuning 2015
1. Een persoonlijk plan: hoe moet een cliënt dit gaan maken? Is er een format voor beschikbaar? Wat moet daar in staan? Is eenvoudige taal gebruikt, zodat iedereen het kan begrijpen?
2. Wat voor procedureregels zijn er mbt artikel 2 t/m 7? Pagina 2
3. Hoe bepalen we als gemeente(raad) de hoogte van het PGB? Wat voor “wijsheid” hebben we hiervoor nodig? Hoe wordt bij Variant C controle op het college geregeld? Pagina 4
4. Graag uitleg mbt Variant AA en BB. Pagina 5
5. Wat zijn de eventuele mogelijkheden bij artikel 13 (pagina 6) punt d en e? Deze vraag geldt ook voor artikel 18 (pagina 7)

 

C. Inspireren en informeren: de Decentralisaties Dag
1. Hoe ligt het al of niet integraal organiseren van de decentralisaties binnen Almelo? (pagina 2)
2. Worden er al pilots gedraaid? (pagina 2)
3. Kan dit document als basisdocument gebruikt worden voor de vervolgafspraken?

 

Met vriendelijke groeten,
Namens LAS

Marike van Doorn en Sandra Spanjer
 

Archief
Terug naar vorige pagina