Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-07-2013  

B&W besluiten d.d. 9 juli 2013

 


B&W besluitenlijst d.d. 9 juli 2013
B&W besluit: Ontwerpbestemming Stadsrandgebied Noord
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Stadsrandgebied Noord
B&W besluit: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
Bijlage 1: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
Bijlage 2: Atlas gemeenten 2013 - Almelo
B&W besluit: Antwoord op vragen D66 - Weggeler/Megahome
Antwoordbrief: Antwoord op vragen D66 - Weggeler/Megahome
B&W besluit: Info inzake bestuursverslag ADT
Raadsbrief: Info inzake bestuursverslag ADT
B&W: Antwoord wijkplatform centrum inzake detailhandel
B&W besluit: Verdere voortgang Sportbedrijf Almelo
B&W besluit: Voorstel basistarief huishoudelijke hulp 2014/2015
Raadsvoorstel: Basistarief huishoudelijke hulp 2014/2015
B&W besluit: Benoeming Vz. bezwarencommissie Soc. Zaken
B&W besluit: stoppen subsidie begraafplaatsen
Raadsbrief: stoppen subsidie begraafplaatsen
B&W besluit: Startbijdrage Natuurhus
Raadsbrief: Startbijdrage Natuurhus
B&W besluit: Actualisatie rouwprotocol
B&W besluit: Openbaar ter afdoening portefeuillehouder

Archief
Terug naar vorige pagina