Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-07-2013  

Kuik eenzaam in debat Dienstencentrum

 

ALMELO – Wethouder Mieke Kuik-Verweg krijgt het eenzaam tegen het groeiende verzet om Dienstencentrum De Riet te sluiten. Volgens actie-coördinator Hendry Bosch komen de fracties van de PvdA en PVA tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 met moties om de ontbrekende 20.000 euro voor een sluitende begroting voor activiteiten van ouderen in het dienstencentrum te behouden. De oud- partijvoorzitter van de PvdA en de fractie zouden zich dan tegen de eigen wethouder keren. Volgens Bosch laat Kuik teveel de oren hangen naar de wens van het rijke Scoop Welzijn, dat al veel subsidiegeld heeft opgepot. Scoop Welzijn heeft zich volgens Bosch ook niet gehouden aan de afspraak om contact te blijven houden met het actiecomité. Zelfs schriftelijke brieven worden niet beantwoord, meldde Bosch daarover. Als het aan Bosch ligt, wordt de jaarlijkse subsidie aan Scoop Welzijn gekort met 20.000 euro extra om dat geld te oormerken voor het openhouden van Dienstencentrum De Riet. Een koekje van eigden deeg, zogezegd. 
Aanleiding tot de sluiting van Dienstencentrum De Riet is naast de bezuiniging in financiële zin, de wens om activiteiten voor ouderen in Almelo te spreiden over de verpachte wijkcentra. Stichtingsbestuurders en vrijwilligers werden daar opzij gezet om de macht in gemeentelijke handen te krijgen, waarbij voor arbeidskrachten uit de kaartenbak werkervaringsplekken werden geconstrueerd. Dat kan alleen tot een ‘papieren’ succes leiden als ook de inkomsten toenemen.

Archief
Terug naar vorige pagina