Politiek nieuws


Plaatsing  
 
29-05-2013  

Ds. A. de Vries leest gemeente les over ouderenbeleid

 

Ds. De Vries stelde een aantal punten op waaraan het volgens hem verkeerde bij de opstelling van de gemeente en wat er moet veranderen:

1, Mentaliteitsverandering op gang brengen (college, gemeenteraad en ambtenaren op het gemeentehuis zijn dienaren en dienaressen van alle burgers van de gemeente). Als een grote groep inwoners wensen heeft, dan moet er gezocht worden hoe die wensen kunnen worden gefaciliteerd. Een nieuwe mentaliteit moet gecreëerd worden en het is zaak dat de overheid feeling krijgt met de inwoners in de gemeente. Men moet zich afvragen hoe aan de wensen van de inwoners tegemoet gekomen kan worden. Dat is waar het om draait en niet andersom. Geen opwerpingen als “We moeten bezuinigen”. Belangrijk is dat wijkbewoners zich prettig voelen in hen wijk en daar een huiskamer kunnen creëren waar zij hun problemen kunnen bespreken met de overheid. Desnoods wordt er een mogelijkheid geschapen een “huiskamer” te maken in het nieuwe stadhuis.

2, Samenwerkingsverbanden vormen (bijvoorbeeld, samenwerkingsverband van alle diaconieën en caritasinstellingen). Deze verbanden kunnen zorgen voor benodigde gelden. De hulp van woningcorporatie Beter Wonen die 15% van de huurprijs af wil doen is eigenlijk maar een schijntje. Het dienstencentrum is ruim 40 jaar oud en Beter Wonen heeft allang de 30 jaar huur voor het pand gebeurd, met andere woorden, ze verdienen er alleen nog maar aan op dit moment.

3, Drieluik nodig in iedere burgerlijke gemeente: a. Onderste vangnet (stichting Hulpfonds Almelo t.b.v. eenmalige dichting van financiële gaten); b structurele financiële begeleiding (St. Financiële Begeleiding Budget Op Orde Maken- BOOM_ Almelo); c, Openen van een buurtkamer of huiskamer van Almelo (financiën spreiden) naar voorbeeld van o.a. Buurtkamer Hardenberg. Wellicht is het mogelijk een stichting op te richten die het beheer over het Dienstencentrum overneemt.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (15 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina