Politiek nieuws


Plaatsing  
 
31-01-2012  

Voskampplan binnenstad wordt nader bekeken


Uit de oude doos: 04-03-2010
Hallo VVD, proficiat met 7 zetels maar nu de verkiezingsbeloften nog nakomen.
1. Geen stadhuis op de Kloosterhof
2. Geen Fortezza maar meer Voskampplan
3. Nieuw voetbalstadion
4. Geen Almelo Nouveau
enz.
 

ALMELO – De winst van het interpellatiedebat over de vernieuwing van de binnenstad is dat nu ook wordt gekeken naar het alternatieve plan van gepensioneerd projectontwikkelaar Jan Voskamp. Wethouder van stadsvernieuwing Gerrit van Woudenbergh deed uiteindelijk die toezegging maar stelde wel dat het plan Voskamp dan op dezelfde wijze moet zijn doorgerekend als het plan dat het college van B&W heeft uitgewerkt.
Voskamp schakelde zijn netwerk in en ontwikkelde zijn plan als alternatief omdat hij het versoberde plan van B&W nog veel te kostbaar vindt en tot meer leegstand zal leiden. Zijn ‘doorgerekend’ plan is 31 miljoen euro goedkoper en gaat grotendeels uit van gevelvernieuwing om aanzichten te verfraaien. Het plan kan ook sneller worden gerealiseerd.
ALA/AOV plaatste het onderwerp op de agenda en wil dat beide plannen en een mix van beide wordt onderzocht. De PvdA zag dat laatste bij monde van fractievoorzitter Luc Schuur niet zitten en wilde doorgaan met het plan van B&W.
De meerderheid van de raad vreest vooral de financiële tekorten in het B&W-plan en vond dat ook alternatieven serieus bekeken moeten worden. Jan Veenstra (CU) pleitte er zelfs voor om Voskamp (en mogelijk anderen) mee te laten denken omdat er veel kennis onder de burgerij is.
Op de publieke tribune ook een aantal ongeruste winkeliers uit de Grotestraat Zuid die vrezen dat met het plan van het college van B&W een 'sterfhuisconstructie' is opgezet voor delen van het huidige winkellint in Noord en Zuid. Temeer daar 7000m2 winkelruimte wordt toegevoegd aan het potentieel in de binnenstad dat al grote leegstand kent.
Gijs Stork (ALA/AOV) hield zijn aangekondigde motie boven de markt en wacht na de toezegging van wethouder van Woudenbergh de uitkomsten af, zodat op 20 maart het onderwerp breder ter tafel kan komen.

< Uit de oude doos: 04-03-2010 (Klik hier de belofte)

 

Archief
Terug naar vorige pagina