Politiek nieuws


Plaatsing  
 
04-01-2012  

B&W besluiten d.d. 3 januari 2012


Laadlift Theaterhotel - Foto's: Gerwin Kamphuis (LKA)

Redactie:
Uit het antwoord van B&W op de vragen van raadslid Gerwin Kamphuis inzake de investeringssubsidie aan het Theaterhotel blijkt dat een deel van de investeringsgelden nog niet zijn besteed.
De investeringssubsidie is geoormerkt geld dat volgens een tijdspad zou worden aangewend om verbeteringen aan het theater uit te voeren.
Achteraf toont het college coulance betreffende het tijdspad, maar het verzuimt ten ene male de gemeenteraad te berichten welk nieuwe tijdspad nu wordt aangehouden.
De ruimte geven tot 2017 is wel heel erg ruim, temeer daar deze geoormerkte subsidie geen invloed heeft op de rentabiliteit van de onderneming. Bovendien is er voor 2017 nog een nieuwe gemeenteraadsverkiezing en het college van B&W zou er goed aan doen om deze omissie voor die datum af te ronden.
 


B&W besluitenlijst d.d. 3 januari 2012
B&W besluit: Exploitatieovereenkomst Nijrees (N)
B&W besluit: Herzien bestemming Stobbenhorst Bornerbroek
Raadsbrief: Herzien bestemming Stobbenhorst Bornerbroek
B&W besluit: Machtiging overeenkomst STAP (Almelo Prom.)
B&W besluit: Beantwoording vragen Leefbaar Almelo
Antwoordbrief: op vragen Leefbaar Almelo
B&W besluit: Ontwerpbestemming Woonboulevard e.o.
Raadsbrief: Ontwerpbestemming Woonboulevard e.o.
B&W besluit: Voortzetting project Geluksbudget
B&W besluit: Beleidsregel toegang schuldhulpverlening
B&W besluit: Toezichtvorm provincie programmabegroting
B&W besluit: ter afdoening portefeuillehouders
B&W besluit: Antwoord vragen PVA
Antwoordbrief: Op vragen PVA
B&W besluit: Antwoord vragen LKA-Theaterhotel
Antwoordbrief: Op vragen LKA - Theaterhotel

Archief
Terug naar vorige pagina