Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
29-04-2011  

Q-koorts geitenbedrijf Hellendoorn

 

Lammeren jonger dan vier weken mogen wel vervoerd worden naar een bedrijf waar lammeren worden afgemest ten behoeve van de slacht. Melk en vlees kunnen gewoon worden geconsumeerd, de melk wordt wel eerst gepasteuriseerd. Bezoekers mogen wel op het erf komen, maar voor de stal geldt een bezoekersverbod. Daarnaast moet de mest langer (150 dagen) afgedekt opgeslagen blijven. Controleurs van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) hebben het bedrijf inmiddels bezocht en controleren de mestopslag en de overige maatregelen. Ook de komende periode houden ze toezicht op de naleving van de maatregelen.
Q-koorts in Nederland
Q-koorts is vanaf 2009 veel in het nieuws geweest, omdat er een groeiend aantal mensen ziek werd. Er zijn maatregelen genomen om verspreiding van de Q-koorts bacterie in de omgeving tegen te gaan. Zo zijn besmette dieren geruimd en worden alle dieren verplicht gevaccineerd tegen Q-koorts. Mede dankzij deze maatregelen daalde vanaf 2010 het aantal zieken als gevolg van Q-koorts aanzienlijk. Vaccinatie zorgt er voor dat dieren die toch besmet zijn, veel minder bacteriën uitscheiden. Het risico op menselijke infecties in de omgeving van een besmet bedrijf is daardoor sterk gereduceerd. Wilt u meer lezen over Q-koorts in Nederland, raadpleegt u dan de volgende website: www.qkoortsinnederland.nl.

Q-koorts bij de mens
Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen door het inademen van de lucht waar de bacterie in zit Vooral tijdens de lammerperiode van geiten en schapen van februari tot en met mei komen er meer bacteriën vrij dan buiten de lammerperiode. Mensen die nabij een Q-koorts besmet bedrijf wonen (binnen een straal van vijf kilometer) lopen iets meer risico op het oplopen van Q-koorts, dan mensen die buiten de vijf kilometerstraal wonen. De kans op het oplopen van Q-koorts is in het algemeen klein. Kinderen en baby’s krijgen zelden tot nooit Q-koorts. Als u klachten krijgt (koorts, hoofdpijn, longontsteking), meldt u dan bij uw huisarts. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar.

Archief
Terug naar vorige pagina