Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
20-04-2011  

Gedeputeerde Klaasen plotsklaps uitgerangeerd

 

VERKLARING JOB KLAASEN:

"Vanaf 2005 heeft er op de site van de provincie Overijssel mijn (ongewijzigde) CV gestaan. Ik heb daarin aangegeven wat mij zoal motiveert actief te zijn in de politiek, maar ook maakte de site melding van de ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt.

Ik heb er behoefte aan om alle onzekerheden die gerezen zijn in de media over mijn opleidingen weg te nemen. Dit zijn de feiten.

Opleiding:
MAVO: examen behaald in 1976.
MTS werktuigbouwkunde: opleiding gevolgd tot en met het examen. Dat heb ik niet behaald.
HBO Autotechniek en Bedrijfskunde. Bedrijfscursussen volledig doorlopen. Geen certificaat.
HBO Management / Personeel & Organisatie / Commercie. Bedrijfscursussen volledig doorlopen, geen certificaat.

Ik heb de opleidingen altijd op mijn CV vermeld omdat ik van mening ben dat ik me de kennis op dat niveau eigen heb weten te maken. Door mijn dyslexie was het onderwijs voor mij een moeilijke periode, waarin ik elke keer tot mijn grote verdriet met mijn lees- en schrijfbeperking werd geconfronteerd.

Ik heb mijzelf ondanks deze beperkingen veel kennis eigen gemaakt die zich zeker op het niveau van een HBO opleiding kunnen meten. Nooit en te nimmer heb ik mij laten voorstaan op het in bezit van het “papiertje”. In mijn directe omgeving, zakelijk en privé is dit ook bekend. Ik heb niet het gevoel dat het me ooit heeft beperkt in het functioneren als gedeputeerde namens de VVD voor de provincie Overijssel. Bij mijn weten is hier ook geen certificaat of diploma voor nodig.

Mijn achtergrond
Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je je mede verantwoordelijkheid wil voelen voor de mensen om je heen. Daarom heb ik het als een logisch opdracht gevoeld lid te worden van een politieke partij. Op mijn achttiende verjaardag heel bewust gekozen voor de VVD. Een partij die geloof heeft in mensen en hen ook de kracht wil geven of zelf aan de slag te gaan.

Ik heb dat ook altijd als mijn drijfveer gezien. Aan de slag, gebruik je capaciteiten accepteer je beperkingen, en zit niet bij de pakken neer als het even tegenzit. Zo heeft mij politieke en maatschappelijke carrière zich ook ontwikkeld.

De laatste acht jaar als gedeputeerde van de Provincie Overijssel voor mijn partij heb ik beschouwd als een lot uit de loterij. Ik heb samen met vele andere veel mooie en goede dingen voor Overijssel kunnen doen. De kiezers, mijn VVD (fractie en bestuur) en de medewerkers van de provincie Overijssel hebben mij daar de gelegenheid voor gegeven.

Ik ben een ieder daar zeer dankbaar voor.

De verkiezingscampagne, de verkiezingsuitslag en de onderhandelingen voor de nieuwe periode hebben mij veel energie gegeven en zag erg uit naar het realiseren van het nieuwe coalitieakkoord “De kracht van Overijssel”. Met de hoge ambitie van het akkoord had ik graag aan de slag gegaan en ik zag zeer uit naar de samenwerking met Provinciale Staten.

Oprecht heb ik mij altijd ingezet om de Staten in positie te zetten. Daar moet het verdiend worden en daar moet de verantwoordelijkheid genomen worden.

Ook heb ik erg uitgezien naar de samenwerking met Ineke Bakker, binnen het nieuwe college van GS hadden we een mooi tandem kunnen vormen.

De commissie uit Provinciale Staten die de benoembaarheid van nieuwe collegeleden moet toetsen heeft moeten vaststellen dat er twijfels zijn om mij te kunnen laten benoemen tot lid van het college van GS. Voor het functioneren van een politicus (en bestuurder) is het absolute noodzakelijk om boven enige verdenking te staan. Dat vind ik belangrijk voor het aanzien van het openbaar bestuur en daar laat ik me als lid van de VVD ook graag op voorstaan. Dat is dan ook de reden dat ik in nauw overleg met mijn fractie heb besloten mijn kandidatuur in te trekken en mijn statenzetel op te geven.

De komende tijd ga ik me oriënteren op mijn toekomst. Dat wil ik graag in stilte samen met mijn gezin doen.

Job Klaasen

Almelo / 21 04 2011

Kijk ook naar het interview met Job Klaasen op RTV Oost.

Archief
Terug naar vorige pagina