Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
02-04-2011  

Ziekenhuisplannen onder regie minister

 

DEN HAAG – Als het aan het CDA ligt, mogen ziekenhuizen niet langer zelf besluiten of het afdelingen samenvoegt of sluit indien daarbij de rijtijd voor acute zorg in het geding is. Tijdens het CDA-congres in het World Forum in Den Haag werd een resolutie van de afdelingen in Overijssel met die strekking aangenomen.
Aanleiding tot het indienen van de resolutie was het voornemen van de raad van bestuur van de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo om de afdeling klinische verloskunde in Almelo te sluiten en te concentreren in Hengelo. Ook in Meppel wilde het ziekenhuis de verloskundige afdeling sluiten. Volgens de CDA-resolutie ontstaan door dergelijke plannen witte plekken in de acute gezondheidszorg.
Verantwoordelijk minister Schipper ontbood al eerder ZGT-bestuursvoorzitter Schmidt op het ministerie.
Tijdens het CDA-congres werd de Utrechtse predikante Ruth Peetoom tot nieuwe partijvoorzitter gekozen. Samen met concurrent Sjaak van der Tak ging zij door naar de tweede stemronde. Peetoom kreeg in de eerste stemronde 45,6% (8340) van de stemmen en van der Tak 33,3% (6080) stemmen. Van de andere 4 kandidaten behaalde niemand 6%.


Resolutie: Regie ziekenhuisplannen bij minister

Archief
Terug naar vorige pagina