Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-01-2011  

Ommen en Hardenberg integreren ambtelijk

 

OMMEN/HARDENBERG – De college’s van B&W van beide gemeenten willen de twee ambtelijke organisaties binnen twee jaar volledig gaan integreren. De samenwerking moet onder meer de kwaliteit van beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en dienstverlening versterken. Ook moeten de kosten van de bedrijfsvoering van beide gemeenten omlaag.
Ommen en Hardenberg zijn de eerste gemeenten in Overijssel die een dergelijk vergaande samenwerking willen aangaan.
De gemeenteraad van Ommen is al van het plan opde hoogte gesteld en die van Hardenberg volgt binnenkort. Hoe de burger en het personeel er over denkt is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of de samenwerking op ambtelijk gebied op termijn tot een fusiegemeente leidt.

Update:
De plannen van beide colleges van B&W hebben tot grote
onrust heleid onder het ambtelijk personeel in de gemeente Ommen. Deze waren onwetend en vernamen het voornemen uit perspublicaties. Ook dat men hoofdzakelijk in Hardenberg moet gaan werken en slechts een loketfunctie in Ommen overblijft, ontmoet veel kritiek. De voorgenomen bezuiniging moet via natuurlijk verloop plaatsvinden, mits beide gemeenteraden accoord gaan.

Archief
Terug naar vorige pagina