Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
21-01-2011  

Schuren slopen voor nieuwbouw Wierden

 

WIERDEN - De gemeente Wierden heeft al een aantal jaar ‘Rood voor Rood beleid’. Het doel hiervan is het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door de sloop van landschapsontsierende agrarische bijgebouwen. In ruil voor sloop hiervan kan een nieuwe woning worden gebouwd. In de praktijk blijkt dat veel mensen de ontsierende stallen wel willen slopen, maar dat ze geen extra woning op hun erf willen. Gevolg is dat de stallen niet worden afgebroken, maar dat deze blijven staan en steeds meer vervallen.
De gemeente Wierden wil die regeling verruimen door sloop van schuren mogelijk te maken en deze te vervangen door nieuwe bijgebouwen van 250 m2 maximaal.


Verruiming sloop en vervanging schuren (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina