Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
21-01-2011  

Trotseren gynaecologen ziekenhuisdirecties ?

 

ALMELO – Het besluit van de Raad van Bestuur van de ZGT-ziekenhuizen in Almelo en Hengelo om de klinische kraamzorg in Hengelo te concentreren heeft niet alleen onder de burgerij in Twente tot grote commoties geleid.
Ook onder de gynaecologen in Twente is roering ontstaan omdat het besluit louter en alleen lijkt gebaseerd op economische motieven in een strijd tussen MST Enschede en de ZGT-ziekenhuizen.

Zo gaf gynaecoloog Dieke Smit van het Almelose ziekenhuis in een interview in TC Tubantia vorige week zaterdag al aan dat hij het besluit dom vind. Smit (62) die Almelo gaat verlaten omdat hij nog enkele jaren op Sint Maarten zijn vak wil uitoefenen, voorspelde dat het plan van de RvB niet door zou gaan. Smit baseerde zijn uitlating op het feit dat de gynaecologen in Twente gaan fuseren tot een maatschap. Ook noemde Smit vanuit kwaliteitsoogpunt de concentratie onvermijdelijk. “Bijna alle gynaecologen hebben een subspecialisme waarmee ze betere zorg kunnen leveren. Dat kun je op kleine locaties niet in stand houden. Ook gezien de landelijke ontwikkelingen om kraamzorg te verbeteren zijn grotere locaties nodig. De nieuwe maatschap zal op twee plaatsen een prachtige kraamkliniek openen: Enschede en Almelo. Hengelo kan een kliniek voor fertiliteit krijgen”, aldus Smit in het interview.

Door de ontstane druk van het besluit van de RvB van de ZGT-ziekenhuizen hebben de gynaecologen opnieuw de ‘koppen bij elkaar gestoken’ en schijnt men nog een stap verder te willen gaan door één Moeder-Kind centrum voor heel de regio te ontwikkelen. ”We hebben de intentie door te gaan”, aldus een betrokkene in TC Tubantia.
De RvB van ZGT weet nog nergens van. Het nieuwe centrum zou kunnen en moeten voldoen aan de toekomstige nieuwe richtlijnen. Die komen er hoogstwaarschijnlijk op neer dat in Nederland van de negentig geboortecentra er nog maar circa zestig overblijven. In die centra moet 24 uur per dag een OK-team van gynaecoloog, kinderarts en verpleegkundige aanwezig zijn.

Archief
Terug naar vorige pagina