Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
30-11-2010  

1,3 miljoen van Rijk voor Twentse fietssnelweg

 

Met de realisatie van de fietssnelweg tussen het station in Borne en de Grobbenweg in Hengelo is in totaal een bedrag van zo’n 3,4 miljoen euro gemoeid. Regio Twente en de gemeenten zullen gezamenlijk de rest voor hun rekening moeten nemen. Als alles volgens plan verloopt, kan het gedeelte in 2012 worden gerealiseerd.

Verbeterde verbinding
De fietssnelweg gaat vanaf het station in Borne zoveel mogelijk parallel lopen aan de spoorbaan richting Hengelo. Ter hoogte van de Amerikalaan is de ongelijkvloerse kruising bij de aanleg van de tunnel al voorzien van en uitgevoerd met een rood wegdek. In Hengelo loopt de fietssnelweg tot aan de Grobbenweg, waar zowel in noordelijke als zuidelijke richting goede verbindingen zijn met woon-, werk- en winkellocaties.

Modelstudies tonen een toename van het fietsgebruik tussen Borne en Hengelo aan van ca. 50 procent. Dit betekent een toename van ongeveer 1500 passerende fietsers per dag in 2020.

De nieuwe route over de F35, langs het spoor, is bovendien aantrekkelijker ten opzichte van de huidige verbinding via de Bornsestraat, waar fietsers te maken hebben met relatief veel oponthoud door verkeerslichten en hoogteverschillen.

Belangrijke schakel
Het gedeelte tussen Hengelo en Borne maakt deel uit van het regiobrede project Fietssnelweg F35.
In Almelo zijn recent de eerste tracédelen van de F35 geopend. De voorbereidingen voor realisatie van het stuk tussen Enschede en Hengelo in 2011 zijn inmiddels in volle gang.

Alternatief voor de auto
De fietssnelweg F35 is het Twentse antwoord op het steeds drukker wordende Twentse wegennet. Samen met het regionale systeem van bus en (intercity)trein - het Agglonet Twente - moet de fietssnelweg de Twentenaren een goed alternatief bieden voor het gebruik van de auto. Meer fietsen betekent naast minder autokilometers ook minder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en meer lichaamsbeweging.

De lengte van de deeltracés tussen steden en dorpen bedraagt, op een enkele uitzondering na, ongeveer 6 tot 10 kilometer. Dit zijn afstanden die qua tijdsbesteding - circa 30 minuten fietsen - prima zijn in te passen in het dagelijkse leefpatroon. En door de opmars van de elektrische fiets wordt het fietsnetwerk en de F35 extra aantrekkelijk als verbinding tussen steden en dorpen.

Archief
Terug naar vorige pagina