Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
13-11-2010  

Almelo verliest bestuurszetel bij Cogas

 

ALMELO – De gemeente Almelo verliest als grootste aandeelhouder van Cogas NV haar bestuurszetel bij het in Almelo gevestigde netwerkbedrijf na het vertrek van president-commissaris William Pingen uit de Raad van Commissarissen. Met hem vertrekt eveneens generaal a.d. Couzy die als een vriendje van ex- wethouder Pingen (VVD) werd beschouwd.
Pingen was president-commissaris sinds 2002 toen hij door het Almelose college van B&W naar voren werd geschoven.
Opvolger van Pingen wordt de Vriezenveense voormalige wethouder Koops van ’t Jagt van de gemeente Twenterand. De invloed van Twenterand wordt daarmee groot, want ook ex- burgemeester Bernard Kobes (Wierden en Twenterand) treedt toe tot de Raad van Commissarissen. Verder worden UT-voorzitter Flierman en Oost NV- directeur Van Willigen commissaris. Van het lijstje Almelose kandidaten werd iedereen te licht bevonden, ook oud bankdirecteur Dik (VVD).
Pingen heeft bij zijn vertrek toch nog een cadeautje voor de aandeelhouders door het dividend per aandeel op te trekken van 1000 euro naar 1600 euro. Voor de gemeente Almelo betekent dit als grootste aandeelhouder met bijna 25 procent aandelen een extra dividend van 2,32 miljoen euro. Voor de negen andere aandeelhoudende gemeenten een evenredig deel naar gelang het aantal aandelen.


Jaarverslag 2009 Cogas NV

Archief
Terug naar vorige pagina