Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
11-11-2010  

Complete oppositie Wierden tegen begroting

 

WIERDEN - De complete oppositie in de gemeenteraad van Wierden stemde gisteravond tegen de begroting 2011. Vooral de verhoging van de OZB was reden om tegen te stemmen iets waar de coalitiepartners CDA/PPW wel mee instemden.
Tijdens de lange discussie spitste de onenigheid zich toe op de OZB maar ging men wel akkoord met het verlagen van subsidies met 10 procent en het doel het aantal ambtenaren te verminderen. Volgens Nieuw Enter Wierden (NEW) moet meer gezocht worden naar samenwerking met buurgemeenten om kosten te besparen en ziet NEW ook wel iets in het verlengen van de afschrijving van machines e.d. De Christen Unie was mordicus tegen een verhoging van de OZB omwille van het creëren van een financiële buffer. VVD/Gemeentebelangen wees op de ‘onzin’ van het aanstellen van drie nieuwe ambtenaren terwijl er tegelijkertijd mensen uit moeten.

Archief
Terug naar vorige pagina