Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
16-09-2010  

Nieuwe brandweercommandant in Twenterand

 

Heinen wordt ook projectleider om de clustervorming Twente Noord (Almelo, Twenterand) vorm te geven. Heinen (44) is nu nog lid van het managementteam van de brandweer Enschede. In die rol is hij verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de brandweerzorg. Hieronder vallen o.a. de voertuigen en uitrusting, verbindingen, opleiden en oefenen en de gebouwen. Ook is hij Hoofdofficier van Dienst voor het samenwerkingsverband van brandweer Twente in Hengelo.
Door de komst van de Wet Veiligheidsregio gaat er een en ander veranderen binnen de brandweer in Twente. De 14 burgemeesters hebben besloten een Veiligheidsregio op te richten waarbinnen naast een meer gecoördineerde aanpak van de rampen en crisisbeheersing ook de opschaling van de brandweer naar regionaal niveau een onderdeel is. De lokale basiszorg van de brandweer blijft vanuit de gemeenten georganiseerd.

De brandweerkorpsen in Twente worden in vijf clusters verdeeld:
• Midden (Borne, Hengelo, Hof van Twente)
• Oost (Enschede, Haaksbergen)
• West (Hellendoorn, Rijssen5Holten, Wierden)
• Noord (Almelo, Twenterand)
• Noord Oost (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen)

Deze clusters gaan samenwerken op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweerzorg.

Archief
Terug naar vorige pagina