Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
07-07-2008  

Groot en multifunctioneel sportpark Wierden

bron:De Roskam
 

De gemeente Wierden streeft naar een concentratie van sportvoorzieningen op Het Lageveveld. Er liggen momenteel velden voor de voetbal- en de korfbalsport, maar in de toekomst zou er eveneens een tennisaccommodatie (in eerste instantie alleen buitenbanen) kunnen komen en ook gaan de gedachten uit naar de aanleg van een volwaardige skeelerbaan, in de winter ook als ijsbaan te gebruiken. De uitbreiding van Het Lageveld zou aan de westzijde van de Tweede Lageveldsweg plaats moeten vinden, waar nu alleen de voetbalclub Omhoog domicilie houdt. Voorzitter Woolderink van Omhoog heeft deze week een plan ontvouwd dat op de ontwikkelingen anticipeert. Woolderink bepleit de aanleg van kunstgras met optimale verlichting op de huidige trainingsaccommodatie, waar dan behalve trainingen ook wedstrijden moeten plaatsvinden. De kosten daarvan zijn begroot op 470.000 euro. In ‘ruil’ daarvoor is Omhoog volgens Woolderink bereid een veld tegen de Tweede Lageveldsweg aan in te leveren. Dat biedt de gemeente de mogelijkheid aldaar (extra) parkeerplaatsen aan te leggen. Een andere optie is om er zes tennisbanen te maken voor de tennisvereniging De Beukersweide, die vanwege de geplande tunnel onder het spoor in Wierden de huidige locatie in het dorpshart op termijn sowieso zal moeten verlaten.
Aan de noordkant van het bestaande complex ligt grond van landbouwer Schipper, die de gemeente mede voor sportdoeleinden al heeft aangekocht. Indien het ingeleverde veld een parkeerplaats wordt, kan aan de noordkant een aantal tennisbanen worden aangelegd. Er valt, zegt Woolderink, te praten over gezamenlijke accommodaties in de sfeer van kleedkamers en clubhuizen. “Voor ons ligt dat open.” Dat geldt temeer als op Het Lageveld een skeelerbaan komt. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en in augustus komt daar duidelijkheid over, maar volgens woordvoerder Van Riele van de ijs- en skeelerclub is de animo, ook bij de schooljeugd, zo groot dat het moet doorgaan.

Archief
Terug naar vorige pagina