Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
24-06-2010  

Jeugdwerkgelegenheid positief in Twente

 

De resultaten over de eerste vier maanden van het actieplan zijn bekend geworden. In de maanden januari tot en met april 2010 zijn via de samenwerkende partijen in de regio 2.209 werkloze jongeren uitgestroomd naar werk op basis van een arbeidsovereenkomst. Vooral de voucheractie is hierbij succesvol. Jongeren die werk zoeken krijgen een cheque van € 2.500 die ze aan een werkgever geven als ze een baan van tenminste een half jaar krijgen aangeboden. Daarnaast zijn er ook 395 werkloze jongeren via UWV en gemeenten in Twente aan een tijdelijke werkervaringsplaats begonnen, veelal met behoud van uitkering.
Ook in het onderwijs zijn goede resultaten geboekt. De kenniscentra (COLO) geven aan dat er in de eerste vier maanden van dit jaar 496 MBO leerarbeidsovereenkomsten (BBL) zijn afgesloten voor voornamelijk ROC-leerlingen. Verder hebben 4.460 MBO-leerlingen een stageovereenkomst (BOL) afgesloten.

Doorstroom nog hoog
De doorstroom van jongeren in en uit werkloosheid is nog hoog. In de maanden januari t/m april meldden zich gemiddeld 720 jongeren per maand als werkloos, maar in dezelfde periode verdwenen ook gemiddeld 660 jongeren per maand om diverse redenen uit het werklozenbestand. In april is het aantal ‘uitstromers’ hoger dan het aantal ‘instromers’. Het aantal mannen en vrouwen dat een baan zoekt is bijna gelijk, rond het begin van dit jaar waren meer mannen dan vrouwen op zoek naar een baan.

Gezamenlijke inspanning

“Het succes van het Twentse Actieplan bestrijding Jeugdwerkloosheid is te danken aan de gezamenlijke inspanning van Werkpleinen, onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven”, aldus Myra Koomen, voorzitter van het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI). “De voucheractie is daar een mooi voorbeeld van. Bedrijven hebben via die actie een grote groep jongeren aan de slag geholpen. We kunnen alleen resultaten boeken wanneer alle partijen op de arbeidsmarkt de handen ineen slaan. Via de Werkpleinen kunnen ook andere werkgevers een beroep doen op deze regeling.”

Archief
Terug naar vorige pagina