Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
17-06-2010  

Nieuw dagelijks bestuur Regio Twente

 

De heer P.E.J. den Oudsten (burgemeester Enschede)
- Algemene zaken, coördinatie Agenda van Twente/Innovatieroute, Twence, lobby, communicatie en veiligheid zolang de Veiligheidsregio Twente nog niet van start is gegaan.
- Voorzitter dagelijks bestuur en regioraad, voorzitter bestuurscommissie Veiligheid, voorzitter stuurgroep individueel aandeelhouderschap Twence (tijdelijk), directeur Twence Beheer BV.
- Plaatsvervanger van de heer Loohuis.
- Duo portefeuillehouder uit gedeputeerde staten zijn de heer G.J. Jansen en mevrouw C. Abbenhues.

De heer drs. F.A.M. Kerckhaert (burgemeester Hengelo)
- Internationale/Europese zaken en project DC Noise (tot 1 maart 2011).
- Voorzitter bestuurscommissie Netwerkstad, lid dagelijks bestuur Euregio, voorzitter commissie Grens.
- Plaatsvervanger van de heer Den Oudsten.
- Duo portefeuillehouder uit gedeputeerde staten zijn de heren G.J. Jansen en D. Buursink.

De heer drs. T.J. Schouten (wethouder Almelo)
- Mobiliteit en MIRT.
- Toezichthoudende taak op de huisvesting van asielzoekers.
- Voorzitter portefeuilleoverleg (PHO ) Mobiliteit en voorzitter PHO ROVH (vanuit praktische overwegingen kunnen beide PHO na elkaar dan wel deels gecombineerd gehouden worden)
- Voorzitter stuurgroep mobiliteitsmanagement (tijdelijk), lid bestuurlijk overleg N35 (tijdelijk), lid stuurgroep A1 zone (tijdelijk), lid landelijk SKVV, lid bestuurlijk overleg MIRT.
- Voorzitter stuurgroep Wegenvisie Twente, lid bestuurlijke begeleidingsgroep N18 en lid stuurgroep Vechtdallijnen (allen tijdelijk)
- Plaatsvervanger van de heer Coes.
- Duo portefeuillehouder vanuit gedeputeerde staten zijn de heren J.W. Klaasen en T.W. Rietkerk.

De heer K.B. Loohuis (burgemeester Haaksbergen)
- Economie en arbeidsmarkt, lid dagelijks bestuur Euregio, sport alsmede het project hippische initiatieven.
- Voorzitter PHO economie, voorzitter PHO sociale zaken (in overleg met voorzitter Platform Onderwijs Werk en Inkomen), voorzitter PHO sport en cultuur, lid stuurgroep Twente Index, lid advisory board WTC-Twente, bestuurslid Stichting Breedband Twente.
- Plaatsvervanger van de heer Kerckhaert.
- Duo portefeuillehouder vanuit gedeputeerde staten zijn mevrouw C. Abbenhues en de heer G.J.H.Ranter.

De heer J. Coes (wethouder Hellendoorn)
- Gezondheid (GGD).
- Voorzitter bestuurscommissie OGZ, lid landelijk platform GGD bestuurders VNG, mogelijk lid vaste VNG beleidscommissie gezondheid en welzijn.
- Plaatsvervanger van de heer Cazemier.
- Duo portefeuillehouder vanuit gedeputeerde staten is de heer G.J.H. Ranter.

De heer drs. R.S. Cazemier (burgemeester Dinkelland)
- Bedrijfsvoering (financiën, ict, personeel en organisatie, huisvesting) en afval/milieu/duurzaamheid.
- Voorzitter PHO Financiën, voorzitter PHO milieu, voorzitter PHO afval (vervalt in kader van individueel aandeelhouderschap), lid stuurgroep individueel aandeelhouderschap Twence (tijdelijk), voorzitter Georganiseerd Overleg.
- Plaatsvervanger van de heer Van Agteren.
- Duo portefeuillehouder uit gedeputeerde staten is de heer T.W. Rietkerk.

De heer H. van Agteren (wethouder Enschede)
- Vrijetijds economie (inclusief de recreatieparken).
- Voorzitter PHO Recreatie en Toerisme, voorzitter stuurgroep Hulsbeek (tijdelijk), lid stuurgroep Pact van Twickel (tijdelijk).
- Plaatsvervanger van de heer Schouten.
- Duo portefeuillehouder uit gedeputeerde staten is mevrouw C. Abbenhues.

Archief
Terug naar vorige pagina