Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-06-2010  

Waterschap ondertekent Mobiliteitconvenant

 

Mobiliteitsmanagement is geen nieuw thema voor het Waterschap Regge en Dinkel. De laatste jaren is al een flinke slag gemaakt door het invoeren van een vervoerbeleid dat uitgaat van het stimuleren van OV, fiets, carpoolen en het aanbieden van flexibele jaarroosters. Een nieuw beleid is dan ook niet aan de orde. Samen met Twente Mobiel zullen acties worden opgezet waarmee het reisgedrag van medewerkers wordt beïnvloed. Willem Joosten: “We gaan onze werknemers verleiden tot het nog meer gebruiken van fiets en OV”. Op dit moment pakt 55% van de medewerkers de auto, 30% de fiets en 7% reist met het OV naar het werk.
Het Waterschap kan haar kennis en ervaring uitstekend delen met andere bedrijven. Bij het bereikbaarheidsinitiatief Twente Mobiel, Samen Slim Werken zijn momenteel 25 werkgevers aangesloten. Zij worden in hun mobiliteitsbeleid bijgestaan door de mobiliteitsmakelaar. Samen wordt op zoek gegaan naar kansen op het gebied van mobiliteitsmanagement. Kijk voor meer informatie op www.twentemobiel.nl
 

Archief
Terug naar vorige pagina