Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-06-2010  

Nieuwe bestuurders bij Twente Milieu

 

ENSCHEDE – Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van Twente Milieu NV zijn de heren J. Goudt (56) en K. Pool (52) benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Samen met de heer D. Schiphorst vormen zij de RvC waarbij de heer Goudt als voorzitter optreedt.
De heer Goudt was voordien zestien jaar wethouder in de gemeente Enschede en de heer Pool is eigenaar van interim-management en consultancybureau ‘Pool Management & Organisatie BV’ te Vriezenveen. Hij is tevens vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Noord Twente. De heer D. Schiphorst was tot oktober 2007 algemeen-directeur van Cogas NV te Almelo.

Door de gemeenteraadverkiezing van maart jl. waren er ook mutaties in de AvA. De wethouders J. Andela (Almelo), H. van Agteren (Enschede), J. Oude Alink (Hengelo) B.M.J. Eshuis (Hof van Twente), mevrouw J. Schuddeboom (Losser) en H. Winkelhuis (Oldenzaal) traden als afgevaardigden namens de aandeelhoudende gemeenten toe tot de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Archief
Terug naar vorige pagina