Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
16-06-2009  

Twente investeert 1 miljoen in treinverbinding

 

In Nederland gaat het met name om Hengelo (Project Hart van Zuid) en Enschede (Kennispark Twente). Een interregionaal netwerk is daarvoor van groot belang. Aan de hand van de uitkomsten van de proef wordt besloten of er al dan niet een structurele interregionale treinverbinding komt.

Tijdens de proef worden aannames uit een haalbaarheidsstudie uit 2007 getoetst en wordt gekeken hoeveel reizigers daadwerkelijk gebruik maken van die verbinding. Mocht de proef positief uitvallen, dan is het ook denkbaar om de spoorverbinding Bad Bentheim-Nordhorn te reactiveren voor het personenvervoer. In dat geval zou een rechtstreekse treinverbinding Hengelo-Nordhorn tot stand kunnen worden gebracht.

Geen aanpassingen infrastructuur
Uitgangspunt bij de opzet van de proef is het laten rijden van een treindienst tussen Hengelo en Bad Bentheim met stops op de tussengelegen stations Hengelo Oost en Oldenzaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de huidige infrastructuur. Dat houdt in dat er (vooralsnog) geen dure aanpassingen aan het baanvak noodzakelijk zijn voor de aansturing van seinen, wissels en overwegen. Verder wordt uitgegaan van een uurdienst (van maandag t/m zondag) met in Bad Bentheim een goede aansluiting op de regionale trein van en naar Rheine (Osnabruck en Bielefeld) en in Hengelo op de intercity. De kosten van de proef worden geraamd op € 6-8 miljoen. Over de Nederlands-Duitse cofinanciering van het project wordt de komende tijd overleg gevoerd met de betrokken partijen. Indien overeenstemming wordt bereikt over de financiële uitgangspunten zou de proef op zijn vroegst in 2010 kunnen worden gestart. Of de proef ook werkelijk doorgaat, hangt dus af van de totale financiering.

Mogelijk ook rijksgeld
De verbetering van de grensoverschrijdende treinverbindingen staat ook op de landelijke politieke agenda. Zo heeft de Tweede Kamer op basis van de initiatiefnota “Grenzeloos Genoeg(en)” van CDA en ChristenUnie eind 2008 besloten €20 miljoen beschikbaar te stellen voor plannen ter verbetering van het grensoverschrijdend personenvervoer per trein. In een gezamenlijke brief aan V&W hebben de provincie Overijssel en Regio Twente de plannen voor de proef kenbaar gemaakt en gevraagd om een financiële bijdrage. De minister heeft al laten weten positief te staan tegenover de Twentse proef, maar heeft nog geen concrete toezeggingen gedaan. Op 18 juni a.s. staat het onderwerp grensoverschrijdende treinverbindingen op de agenda van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer.

Archief
Terug naar vorige pagina