Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
19-09-2019  

Weer toezicht Haaksbergen? OZB fors omhoog

 

HAAKSBERGEN – Nog voor de Begroting 2020 door de gemeente Haaksbergen is gepresenteerd, lijkt opnieuw verscherpt toezicht door de Provincie Overijssel niet meer te vermijden.  De gemeente kampt feitelijk al jaren met financiële krapte en stond ook al eerder onder toezicht.

Het Haaksbergse college van B&W wil de OZB voor woningen met 25 procent verhogen en dat van bedrijfspanden met 35 procent. Ook wil men nog bezuinigingen doorvoeren maar meestal zijn dat lastenverzwaringen voor gemeentelijke tarieven zoals leges, bouwvergunningen et cetera. In 2020 doelt men op een bezuinigingskaderstelling van 200.000 oplopend naar 1,3 miljoen euro in 2023.
In november mag de gemeenteraad zich buigen over de door het college opgestelde begroting. Toch stelt het college van B&W nu al dat toezicht weer op de loer ligt. Feitelijk betekent dat eveneens dat nauwelijks geld beschikbaar is voor nieuw beleid en investeringen.

Dat Haaksbergen opnieuw in de problemen komt, is mede te danken aan overschrijdingen in het sociale domein. Ook andere gemeenten in Overijssel kampen met de door De Haag over de schutting gegooide taken zoals Wmo en Jeugdzorg. In totaal komen Nederlandse gemeenten een half miljard euro tekort op het sociale domein terwijl het Rijk 10 miljard euro over houdt.

Coalitiepartners CU en D66 hebben tijdens het debat over de Rijksbegroting al aangedrongen op verruiming van de pot Gemeentekas. Ook willen beiden af van de trap op / trap af financiering zodat gemeentebudgetten dalen bij lagere rijksuitgaven en stijgen bij hogere rijksuitgaven. Toch is het kabinet nog niet overstag, want de oppositie wil ook meer geld voor onderwijs en politie terwijl het kabinet de staatsschuld wil blijven verlagen en ook nog eens een investeringpot van 50 miljard wil vormen voor kapitale investeringen in infra- en research-vernieuwingen in het bedrijfsleven.

Archief
Terug naar vorige pagina