Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
13-02-2019  

Hellendoorn duikt diep in de rode cijfers

Enorme tekorten in het sociale domein
 

NIJVERDAL – ‘De gemeente Hellendoorn stevent af op een megatekort dat zijn gelijke niet kent’, meldt De Roskam. Donderdag wordt de gemeenteraad ingelicht over de structurele tekorten die blijkens De Roskam al 8 miljoeneuro bedragen en bij ongewijzigd beleid zelfs kan verdubbelen.
Het gaat om de taken in het sociale domein zoals jeugdzorg, het toekennen van lichte en zware huishoudelijke hulp, dagbesteding, verstrekking van hulpmiddelen en andere Wmo-gerelateerde kosten.
De gemeente Hellendoorn kan die tekorten niet blijven dragen en zal volgens ambtelijke notities links of rechtsom drastisch moeten ingrijpen om te voorkomen dat het onder provinciale curatele komt.

UPDATE: 14-02-2019
Poolse Landdag tijdens informeren Hellendoornse gemeenteraad. Dit jaar nog 5,3 miljoen euro bezuinigen en volgend jaar nog eens 6,7 miljoen euro rekent de ambtelijke top de gemeenteraad voor. Signalen van de werkvloer kwamen niet door de betonlaag van het manegement, schrijft De Roskam. Twijnstra Gudde moet voor 1 maart 'bevindingen' op schrift stellen.

Archief
Terug naar vorige pagina