Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
14-02-2019  

Vracht Almelo-De Haandrik weer op niveau

 

ALMELO/ZWOLLE – Het vrachtverkeer over het kanaal Almelo – De Haandrik zit in tonnage weer op het niveau van 2002 toen circa 220.000 ton en vise-versa  werd verscheept tussen voornoemde locaties. Sinds 2001 was het aantal tonnages en scheepsbewegingen tanende, hetgeen resulteerde in een opwaardering van het kanaal in 2014 door de capaciteit te vergroten tot schepen van 700 ton. De provincie trok er 18 miljoen euro vooruit en de Rekenkamer Overijssel oordeelde in november 2016 nog dat deze investering feitelijk was verspild en verdere opwaardering naar schepen van 1.000 ton zinloos zou zijn omdat de jaarcijfers 2015 met amper 110.000 ton nagenoeg hetzelfde beeld toonden als de crisisjaren 2011 t/m 2013.

Twee maanden na uitbrengen van het rapport van de Rekenkamer echter toonde 2016 een lichte groei naar een tonnage van 127.772 ton en en in 2017 een verdere forse groei naar 233.334 ton, cijfers vergelijkbaar met het beginnende dalingsjaar 2002. In 2018 wederom een lichte stijging naar ruim 224.000 ton. Wel werden daarvoor onevenredig meer scheepsbewegingen geteld maar dat heeft  aannemelijk te maken met de lage waterstanden het afgelopen jaar (2017/967 en 2018/1098). Ook op andere binnenwateren voeren schepen met minder lading vanwege de kritisch lage waterstanden.

Recreatievaart tanende
Betreffende de recreatievaart op het kanaal Almelo – De Haandrik zijn de cijfers juist dalende (2017/1275 en 2018/1102). Die daling kan mogelijk haar oorzaak vinden in het cancelen van de Almelose Havendagen die voorgaande jaren en stroom van varende recreanten van de havendagen in Coevorden naar Almelo trok.

Opwaardering Twentekanalen
Gelet op de sterke stijging van vracht over water en vice versa Rotterdam - Twente (Hengelo/Almelo) wordt al jaren gewerkt aan capaciteitsvergroting van de Twentekanalen. Zo wordt de sluis bij Eefde vergroot en worden de kanalen verdiept en deels verbreed. Bij de containerterminal in Almelo (XL Businesspark Twente) wordt een zwaaikom aangelegd. Wel is er vertraging vanwege mogelijk toenemend kwelwater. Een aanbesteding liep derhalve vertraging op.
Een verdere opwaardering van het kanaal Almelo - De Haandrik lijkt verder weg. De laatste capaciteitsvergroting uit 2014 bezorgt aanwonenden ter hoogte van Geerdijk de nodige vochtproblemen. Provincie Overijssel is nog aan het 'uitdokteren' hoe die problemen kunnen worden verholpen. 

Rapport Rekenkamer november 2016

Archief
Terug naar vorige pagina