Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
25-01-2019  

Ruim baan gif-treinen door Twente

Verbreden risiconorm in voorbereiding
 

DEN HAAG - Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) wil de risiconormen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor aanpassen. Vooral over de lijnen Bentheim (D) – Deventer door de Twentse gemeenten, rijden jaarlijks meer treinen met gevaarlijke stoffen dan volgens de geldende normen zijn toegestaan. Al jaren ageren actiegroepen tegen die transporten door steden waarvan men vindt dat deze te hoge risico’s met zich meebrengen. De Twentse gemeenten en Deventer onderschrijven die bezwaren.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma, nu wethouder te Amsterdam, werkte nog aan regels om die overschrijdingen in aantal tegen te gaan en lanceerde juist maatregelen om dergelijke transporten meer over de Betuwelijn te geleiden. Dat blijkt te weinig soelaas te bieden omdat aan de Duitse zijde van de Betuwelijn nog veel werkzaamheden gepland staan tot 2024. Dit verhoogd juist het aantal gevaarlijke transporten door Twente met steden als Oldenzaal, Hengelo, Borne, Almelo, Wierden, Rijssen/Holten en daarbuiten door Deventer, Apeldoorn en Amersfoort. Om meer ruimte te bieden via het ‘Twentse spoor’, noemt Van Veldhoven de in 2015 vastgestelde risiconormen nu ‘sturingsnormen’ die van meet af aan al een te krap jasje hadden. Een capaciteitsverbreding acht Van Veldhoven best mogelijk indien aan alle reeds gestelde veiligheidsnormen worden voldaan.
Het igt niet in de lijn der verwachting dat actiegroeperingen en de Twentse gemeenten een ruimere norm zomaar zullen slikken. Twente spreekt in deze uit een mond, zijnde via de Bornse burgemeester Rob Welten als portefeuillehouder  over de veiligheidsregio Twente. 
 

Archief
Terug naar vorige pagina