Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
04-01-2019  

Omgevingsdienst Twente is gestart

Provincie en 14 Twentse gemeenten werken samen aan milieu en vergunningen
 

REGIO TWENTE - Op 1 januari 2019 is het startsein gegeven voor de Omgevingsdienst Twente. De Omgevingsdienst Twente biedt nu vanuit één aanspreekpunt gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies en ondersteuning op het gebied van milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving.  De Omgevingsdienst Twente houdt kantoor in het stadhuis van Almelo.

Met deze samenwerking tussen 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel wordt een verdere impuls gegeven aan de uitvoering van milieutaken. Waar voorheen gemeenten zelf de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoerden, wordt deze dienstverlening nu verricht door de Omgevingsdienst Twente.

Wat doet de Omgevingsdienst Twente?
De Omgevingsdienst Twente zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente veilig kan wonen, werken en leven. Dankzij het samenwerkingsverband is alle kennis en kunde over milieu ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Specialisten op het gebied van externe veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem kunnen elkaars expertise benutten. Zo kan er maatwerk, kwaliteit en een optimale service geboden worden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de veiligheidsdiensten, waterschappen, politie en justitie en landelijke kennisinstituten.

Wat verandert er voor inwoners en bedrijven?
Voor advies over vergunningen of overlastmeldingen kunnen inwoners of bedrijven contact opnemen met de Omgevingsdienst Twente. Het aanvragen van een vergunning gebeurt nog steeds via het Omgevingsloket.

Kantoorlocatie in Almelo
De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het stadhuis in Almelo en is telefonisch bereikbaar onder 0546-749500.
Voor meer informatie: bezoek de website www.odtwente.nl

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina