Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
13-10-2018  

CDA Twenterand kansloos in verzet


In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend.
Onlangs stelde de gemeenteraad van Twenterand al de Agenda Duuurzaamheid vast. Volgens plan moet Twenterand in 2050 voor 100 procent energie-neutraal zijn.
 

TWENTERAND – Na jaren te zijn vertegenwoordigd in het colleg van B&W in de gemeente Twenterand, noemt fractievoorzitter Kuilder dat de gemeentelijke organisatie en het college in zichzelf gekeerd zijn, het aan visie ontbreekt en dat er te weinig naar buiten wordt gekeken. Dit naar aanleiding van de aan de gemeenteraad voorgelegde begroting met een beoogde toename van het aantal ambtenaren met 26 personen. Ook houdt het college van B&W dat sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat uit de partijen Gemeente Belangen Twenterand en ChristenUnie, de al beoogde investeringen in stand en wil het de hondenbelasting afschaffen. Om de begroting sluitend te krijgen wordt een hogere opbrengst van de OZB ingeboekt, zijnde een stijging van 45 procent. In grote lijnen komt deze verhoging door het actualiseren van de boekwaarden van onroerend goed binnen de gemeente Twenterand. Ook het Provinciaal toezicht is mede debet om de financiën op orde te krijgen. Het CDA noemt deze verhoging, na de eerdere verkiezingsslag die de partij ten deel viel, absurd en wil dat beperken. Ook wil het CDA dat de college-salarissen worden gekort met 20 procent oftewel 3,2 fte van de huidige vier.
Dat het CDA, voor het eerst in de oppositie,  daarvoor een meerderheid verkrijgt, is niet aannemelijk. Gemeente Belangen Twenterand heeft namelijk een absolute meerderheid en heeft samen met coalitiegenoot ChristenUnie zelfs een ruime meerderheid.

Archief
Terug naar vorige pagina