Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
11-10-2018  

Rem op Twentse woningbouw terwijl vraag stijgt


Dit soort Vinex-ontwikkelingen zullen we in Twente de komende 10 jaar niet meer zien.
Volgens de Primos-prognoses is dat bouwen voor toekomstige leegstand en verval.
 

TWENTE – De 14 Twentse gemeenten hebben met de provincie Overijssel afspraken gemaakt hoeveel woningen er mogen worden gebouwd in de jaren tot 2029. Ook de gemeente Wierden, waar het verzet het grootst was, ging uiteindelijk akkoord. De bouwvoorraad is gebaseerd op het onderzoek van Primos die in de jaren ’30 van deze eeuw een krimp voorziet van de Twentse bevolking. Met de afspraak wil het provinciebestuur als overkoepelend orgaan voorkomen dat er na de recente bouwcrises opnieuw een ‘ratrace’ ontstaat tussen de Twentse gemeenten in het ontwikkelen van grootse bouwplannen. Wie de huidige afspraak dus schendt, wordt door de provincie teruggefloten.  Voor woningbouwcorporaties geldt de afspraak dat vervangende bouw is toegestaan voor te slopen woningen met een kleine uitbreiding van de strategische voorraad sociale huurwoningen. Op de in de afgelopen jaren grootschalige sloop in de wijken in afwachting voor nieuwe ontwikkelingen, lijkt te moeten worden afgeschreven vanwege de gedeeltelijke compensatie. In het duurdere en middensegment mogen corporaties, na ingrijpen van het ministerie (onder Blok) niet meer bouwen terwijl dat destijds wel de planning was. 

De bindende Twentse afspraak lijkt echter in conflict met de sterk stijgende vraag naar koopwoningen voor starters en het middensegment.  De kwartaalrapportage van NVM Twente laat een sterk stijgende vraag zien.  In Enschede/Hengelo is de voorraad te koop staande tussenwoningen gezakt naar 92 en het aantal appartementen naar 88. Het totaal aantal koopwoningen in beide steden is gedaald naar 813 (-25 procent). Almelo loopt na een trage start hard in op de cijfers van Enschede/Hengelo. De gemiddelde prijs van een woning steeg in Enschede met 12 procent, in Almelo met 10 procent en in Hengelo met 4 procent gedurende het laatste jaar. Toch zit er nog zo’n 30.000 euro verschil tussen Enschede en Almelo terwijl Hengelo (door een daling in het vrijstaande segment) in het midden zit van de gemiddelde koopprijs in beide andere steden.

Sociaal wonen

In Almelo staan ruim 5.000 woningzoekenden ingeschreven. Niet allemaal urgent maar veelal met een nieuwe woonwens van rijtje- naar tweekapper of appartement. Wel is de wachttijd voor sociale huur gestegen. Pas de laatste jaren komt daarvan de bouw weer op gang met vooral appartementen onder de huurgrens van Aws Beter Wonen in de zich vernieuwende binnenstad.  Beter Wonen denkt hier volgend jaar nog twee complexen te kunnen opleveren voor verhuur. Ook woningstichting St Joseph maakt in Almelo nog een vernieuwingsslag op de Rumerslanden. Vrees is er dat de gemeente teveel ruim baan gaat geven aan de vrije markt om leegstaande gebouwen op te splitsen in meerdere wooneenheden. Dit aantal wooneenheden gaat van de met de provincie overeengekomen afspraak in bouwcijfers af. De gemeente richt zich vooral op herontwikkeling in de binnenstad en voor het duurdere segment op verkoop van grotere bouwkavels in Almelo noordoost. Het park is al aangelegd, maar er bestaat in dit segment wel veel concurrentie met de nabije plattelandsgemeenten!
Almelo heeft wel een streep gezet om te bouwen in de Noordflank. Het resterende deel van de eerder voorziene grootse ontwikkeling Waterrijk benoorden Almelo is daarmee volledig van de baan. Projectontwikkelaars die zich in dit gebied voor de bouwcrisis verzekerden van grond, kunnen dat net zoals de gemeente deed, afschrijven als verlies.   Almelo kan in de komende 10 jaar zo’n 1600 nieuwe wooneenheden bouwen in de vrije sector en zo’n 800 sociale wooneenheden in ruil voor sloop.
Grootste wens van de woningbouwcorporaties is en blijft vervangende woningbouw in het middensegment op de in de wijken door eerdere sloop al jaren braakliggende kavels. Volgens de corporaties geeft dit een duurzame ‘boost’ aan de oudere naoorlogse wijken bovenop de al geplande woonverbeteringen van de oudere woningen in die wijken.
Kortom  het is ‘wrikken en schuren’ binnen de overkoepelende vastgelegde bouwcapaciteit in Twente voor de komende 10 jaar.
De eerste advertenties van beleggers om woningen te kopen met 'vruchtgebruik' gedurende leven, worden al waargenomen.

Archief
Terug naar vorige pagina