Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
11-10-2018  

Verschil afvalstoffenheffing Overijssel enorm


Wie vaker in het buitengebied verkeert, komt bovenstaande nog wel eens tegen. Er zijn woonkernen in de regio waar in bijna elke tuin zo'n oliedrum staat.
Verbranden van afval is illegaal en een economisch delict. De pakkans is matig maar in stedelijk gebied natuurlijk veel groter. De boetes zijn fors!
 

OVERIJSSEL – RTV Oost heeft berekend dat de afvalstoffenheffing van de 25 gemeenten in Overijssel enorm verschillen. De heffing moet volgens de regels kostendekkend zijn zonder winstoogmerk. Zo betaalt men in Zwolle 269,72 euro en in Tubbergen 95,60 euro per jaar, een verschil van meer dan 175 euro. Over het algemeen zijn de plattelandsgemeenten goedkoper dan de steden. Deels is het verschil te verklaren door meer hoogbouw in de steden. Maar er zijn ook grote verschillen in de wijze hoe huishoudelijk afval al dan niet gescheiden wordt ingezameld. RTV Oost berekende de verschillen op basis van inhoud/liters dat burgers aanleveren voor verwerking.
Ondanks het in Hengelo ver doorgevoerde diftarsysteem (principe vervuiler betaald) komt Hengelo toch voor in het rijtje van de 10 duurste gemeenten. In Hengelo is juist heel veel verzet tegen het uit het systeem halen van de grijze Otto voor restafval. Hengelose burgers moeten nu het restafval wegbrengen naar verzamelcontainers in de buurt.
In Almelo gaat de glasinzameling nog via de inzamelbakken bij winkelcentra , waar eveneens oranje inzamelbakken staan voor verpakkingen. Verder kent Almelo de grijze bak voor restafval en de groenbak. Onlangs werd ook de oranje Otto voor verpakkingen aan huis geïntroduceerd om de inzameling van verpakkingen/plastics naar een hoger plan te tillen. Lokaal Almelo Samen (LAS) bestreed dat maar kon het niet tegenhouden. LAS is voor professionele nascheiding. Ook kent men in Almelo de blauwe bak voor inzameling van oud papier. Deze invoering blijkt Almelo veel geld op te leveren ten koste van verenigingen maar dat is niet zichtbaar in lager tarief. De stad is na Zwolle het duurst.

Veel gemeenten zetten in op het meer gescheiden inzamelen van verpakkingen als plastic, drinkkartons en blikjes om zoveel mogelijk te kunnen recyclen. Nadeel daarbij is dat het in 2011 met de verpakkingsindustrie afgesproken vergoedingssysteem een afbouwende vergoeding kent. Ook wil China geen import meer van plastics omdat het meeste aangeleverde materiaal uit Europa niet voor hergebruik geschikt is. De Chinese naheffingen voor verbranding zijn fors waardoor het ingezamelde plastic zich nu in Europa ophoopt om uiteindelijk toch in de verbrandingsoven te eindigen. Al dit soort marktwerkingen dringen niet door in gemeentelijk beleid. Gemeenten krijgen zelfs met naheffingen van regionale eindverwerkers zoals Twence (Hengelo) te maken omdat minder restafval wordt aangeleverd dan contractueel is overeengekomen. Ook hierbij de klacht dat het restafval dat wel wordt aangeleverd voor verbranding, zelfs een te lage calorische waarde heeft. Het gevolg import van huishoudelijk afval om de verbrandingsovens wel goed te kunnen stoken.
Opmerkelijk ook de onderzoeken dat mechanische scheiding van afvalstromen veel betere resultaten levert dan scheiding via de 'te werk' gestelde individuele burger. Hoogleraar Raymond Gradus van de VU pleitte in het TV-programma KASSA als deskundige juist voor nascheiding. Echter gemeenten willen niet investeren in een goede gezamenlijke scheidingsinstallatie. Het gevolg van al het beleid? Enorme toename van illegale stort bij inzamelcontainers en buitengebied. De opruimkosten worden doorberekend in de tarieven.
En de burger? Die kijkt er naar en wordt meer en meer aan het werk gezet terwijl dat minder en minder loont!

De verschillen in tarieven 2018 in Overijssel* 
1. Tubbergen: € 95,60
2. Dinkelland: € 119,20
3. Raalte: € 124,14
4. Twenterand: € 132,07
5. Losser: € 139,70
6. Hof van Twente: € 145,48
7. Olst-Wijhe: € 149,27
8. Zwartewaterland: € 152,23
9. Wierden: € 164,20
10. Dalfsen: € 165,23
11. Rijssen-Holten: € 168,00
12. Steenwijkerland: €168,97
13. Staphorst: € 170,23
14. Oldenzaal: € 170,90
15. Hardenberg: € 173,21
16. Hengelo: € 174,24
17. Haaksbergen: € 189,36
18. Kampen: € 194,50
19. Hellendoorn: € 200,52
20. Deventer: € 200,53
21. Borne: € 212,76
22. Enschede: € 224,75
23. Ommen: € 238,46
24. Almelo: € 252,00
25. Zwolle: € 269,72

*obv tarieven 2018, woning laagbouw, meerpersoonshuishouden, 780 liter afval op jaarbasis in ondergrondse restafvalcontainer (indien beschikbaar, anders grijze 240 literbak)

Archief
Terug naar vorige pagina