Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
27-06-2018  

Groeiende zorgen over Fc Twente. Failliet dreigt.

 

ENSCHEDE – De belastingclaim van 4,4 miljoen euro en de door het internationaal sport juridisch bureau CAS toegewezen claim van 6,3 miljoen euro van de eigenaren van voormalig Fc Twente-speler Jesus Corona drukken de Enschedese club steeds verder in de zorgen.
Temeer daar Fc Twente de zogenaamde ‘voorzieningen’ in de boekhouding niet waar kan maken. De club wist derhalve dat het voor de kosten kwam te staan en nam dat op in de boekhouding als Grootboekrekening. Een dergelijke post verlaagd de winst cq vergroot het verlies voor belastingen maar dan moet het geld wel geoormerkt aanwezig zijn.
Fc Twente heeft dat geld echter niet, waardoor er betalingsregelingen getroffen moeten worden en tevens vraagtekens bij de boekhoudkundige constructie gezet kunnen worden.
Bovendien moet Fc Twente met ingang van het nieuwe boekjaar ook periodiek gaan aflossen op de miljoenenlening van de gemeente Enschede. In de afgelopen jaren werd alleen de overeengekomen rente afgedragen. De geldzorgen worden dus nijpender mede ook omdat de club het gewenste spelersjaarbudget van 14 miljoen euro nog niet rond heeft. Daarvoor wil de club spelersaandelen uitzetten. Maar wie steekt normaliter zijn geld in een ‘failliete boedel’?

Ook bij de gemeente Enschede nemen de zorgen toe over de uitstaande lening. Dinsdagavond werd de gemeenteraad in besloten zitting bijgepraat door wethouder Eelco Eerenberg. Deze wil echter in dit stadium niets publiekelijk maken en heeft de gemeenteraad geheimhouding opgelegd.
Eerder werd al wel bekend dat Fc Twente een versoepeling wil over de aflossingsregeling. De club heeft bovendien voor het nieuwe seizoen nog maar 17 spelers en dat is te weinig. Door de malaise neemt de druk op de gemeente Enschede toe. Temeer daar al meer dan 15.000 jaarkaarten zijn verkocht aan de ‘hondstrouwe’ supporters.

Update 28-06-2018
De vertrouwelijkheid over het onderwerp Fc Twente in de bespreking van de Enschedese gemeenteraad is er wel vanaf. Uitgelekt is dat de leiding van Fc Twente heeft gedreigd met een fallissementsaanvraag per 1 juli a.s. indien de gemeente geen garantiestelling van 7 miljoen euro afgeeft. Toevallig bijna het bedrag dat de club volgens de CAS moet betalen aan de eigenaren van oud- clubspeler Jesus Corona.
Het Enschedese college van B&W had in vertrouwelijkheid al toegezegd uitstel te willen geven voor een aflossingsbetaling van 2,1 miljoen euro, maar zit nu met het dreigement in haar maag.
Met de gevraagde garantstelling zou de schuld van de club aan de gemeente Enschede toenemen tot 32,4 miljoen euro. Daarnaast heeft de club nog een miljoenenschuld vanwege de uitbreiding van het stadion. Mocht Fc Twente failliet gaan, leidt de gemeente nu een verlies van 25,4 miljoen euro.
In de gemeenteraad worden forse vraagtekens gezet bij de handelswijze van Fc Twente. Temeer daar de gemeente al een bezuiniging van 15 miljoen euro moet doorvoeren op de begroting. De animo om Fc Twente opnieuw uit de sores te helpen is marginaal vanwege het gemeenschapsgeld dat er mee gemoeid is.

Spelerspot
Fc Twente heeft eveneens problemen bij de verkoop van aandelen om het aantal contractspelers op peil te brengen. Mogelijke investeerders vrezen dat hun geld opgaat aan aflossingen. Volgens de eigen begroting heeft Fc Twente een 'spelerspot' nodig van 14 miljoen euro om competatief het nieuwe seizoen in te kunnen gaan, met als doel in één seizoen weer terug te keren in de eredivisie. Nu de werkelijkheid naar buiten komt, kan de conclusie getrokken worden dat ook de huidige clubleiding de zaken veel rooskleuriger heeft voorgeschoteld dan de werkelijkheid.
Mocht de club failliet gaan, vervallen de huidige spelerscontracten.

Archief
Terug naar vorige pagina