Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
23-03-2018  

Open brief De Klup aan nieuwe gemeenteraden

 

ALMELO - Directeur Jan Anema van Stichting De Klup richt zich namens de mensen met een beperking in een open brief aan de nieuwe gemeenteraden van de negen Twentse gemeenten waar De Klup actief is.

Geacht (nieuw) gemeenteraadslid,
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw raadlidmaatschap. De Klup Twente wenst u alvast mooie jaren en veel wijsheid toe. Er is veel te doen en we hebben onze hoop op u gevestigd. Want we leven in een tijd waarin eenzaamheid en armoede alleen maar toenemen. Mensen met een beperking zijn er de afgelopen vijf jaar financieel zwaar op achteruit gegaan. Onze deelnemers kunnen erover meepraten. We hopen dan ook uit de grond van ons hart dat u als volksvertegenwoordiger het heel belangrijk vindt dat kwetsbare groepen meedoen. We vonden het in ieder geval fijn in veel partijprogramma’s te lezen dat vrijwilligerswerk een onmisbare schakel is als het gaat om leefbaarheid en wederkerigheid.

Mocht u De Klup Twente nog niet kennen: we zijn een organisatie met een kleine groep gemotiveerde professionals (9 fte) die meer dan 500 vrijwilligers ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk voor zo’n 1100 mensen met een beperking en mensen die geen kans hebben op een baan. Onze vrijwilligers helpen de deelnemers nieuwe kennis op te doen, zelfstandiger te worden en meer te bewegen zodat ze een plezieriger, minder eenzaam en gezonder leven krijgen en houden.
We hopen dat u ons gaat helpen in de komende jaren. Want De Klup heeft heel hard een betere en structurele financiering voor onze basisorganisatie nodig. Nu moeten we ieder jaar opnieuw subsidie aanvragen en (gespannen) afwachten of er geld komt en of we al die vrijwilligers en deelnemers kunnen blijven ondersteunen.

Daarom, beste raadsleden, roep ik u op dit subsidiebeleid te veranderen. Waardeer professionele vrijwilligersorganisaties als de onze met een subsidie voor minimaal 4 jaar. Zorg voor meer zekerheid voor die honderden vrijwilligers en dat kleine ploegje professionals. Zij zijn de deskundigen die uw inwoners helpen, zij zorgen ervoor dat dure zorg kan worden afgeschaald. Beloon ze voor het ondernemen, de ambitie en de creativiteit. Vraag liever een professional uit het veld de gemeente te helpen bij het ontwikkelen van een visie en aanpak, in plaats van een kostbaar adviesbureau.

Bij de Klup Twente anticipeerden we al op bezuinigingen die gemeenten nu moeten door- voeren op het gebied van dagbesteding. We hebben met het TAV project een goed en goedkoper alternatief voor een dagactiviteitencentrum. TAV is evenzeer bewezen effectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Belangrijk voor u is dat we op korte termijn ook individuele inwoners kunnen ondersteunen die kwetsbare mensen in hun buurt willen helpen. In hun eentje redden die welwillende burgers het niet, want ze krijgen te maken met een stapeling aan lastige overheidsregels als Verklaring Omtrent Gedrag, Meldcode en de nieuwe wet op de privacy. Een beetje deskundige hulp is dan hard nodig!
Help ons al die vrijwilligers, goedwillende burgers en al die kwetsbare deelnemers helpen. Van harte welkom bij De Klup Twente. We gaan graag met u in gesprek!

Jan Anema, Directeurbestuurder Stichting De Klup Twente 

Archief
Terug naar vorige pagina