Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
17-03-2018  

Spitsstroken A1 Deventer worden rijstroken


Omdat de rijbanen bij spitsstroken smaller zijn geldt dat de maximum snelheid ter plekke terug gaat naar 100 km per uur bij continu-openstelling.
 

ALMELO – Minister van infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakt 100 miljoen euro vrij voor een aantal knelpunten in het Nederlandse verkeer. Tot die knelpunten behoort de A1 tussen Apeldoorn en Bathmen waar nog dit jaar de spitsstroken veranderen in rijstroken, evenals bij een kwart van de andere spitsstroken in het Nederlandse wegennet. Van Nieuwenhuizen maakte dat bekend tijdens een ‘petit dejeuner’ in Almelo op uitnodiging van de lokale VVD.
Onder de aandacht werd nogmaals gebracht een gewenste versnelde capaciteitsvergroting van de A1 als verbinding naar Oost Europa en het zich aanduidende nieuwe knelpunt de ‘Kardinaalshoed’ bij Azelo, maar ook de al op de rol staande capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en de aan te leggen zwaaikom bij het XL Businesspark Twente in Almelo. Over de N35 Wierden-Zwolle werd niet gerept.
Van Nieuwenhuizen (VVD) was klip en klaar. De aangedragen onderwerpen staan al geagendeerd voor uitvoering, zijn aan wettelijke procedures gebonden en Rijkswaterstaat heeft het al moeilijk genoeg met alle voorbereidingen van alle geplande werken in ons land.
Het bezoekje aan de partijgenoten was dus meer in te schatten als verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart a.s.

Archief
Terug naar vorige pagina