Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
22-02-2018  

Boze inwoners Zenderen demonstreren in Borne

 

BORNE – Tientallen boze burgers uit Zenderen gewapend met protestborden togen vanavond naar het gemeentehuis in Borne om hun afschuw duidelijk te maken tegen de aanleg van een nieuwe verbindingsweg om Borne van de A35 naar de N743. De 70 km weg moet het centrum van Borne ontlasten, maar door de aanleg van de verbindingsweg wordt de afslag Borne bij de A35 aantrekkelijker voor bewoners uit de regio Albergen/Tubbergen om via de dorpskern van Zenderen te rijden naar de N744 richting Albergen. Deze afkorting bespaart een omweg via Almelo. De toch al drukke N743 door Zenderen wordt daarmee een crime volgens de Zenderense gemeenschap die al meer dan 500 handtekeningen verzamelde tegen de voorgenomen aanleg.
De Zenderense bevolking krijgt daarbij steun van het provinciale CDA die in de aanleg van de verbindingsweg alleen maar een verplaatsing van het verkeersprobleem naar Zenderen ziet. Het CDA in Borne steunde wel altijd het plan voor de verbindingsweg
Ook autoberger Vorgers in Borne is faliekant tegen de ontsluitingssingel omdat tegelijkertijd de spoorwegovergang aa de Oonksweg dichtgaat. Volgens Vorgers kan hij dan niet meer voldoen aan het contract met Rijkswaterstaat om bij ongevallen op de A35/A1 aan de aanrijtijd te voldoen. Vorgers zou dan mogelijk zijn bedrijf moeten verplaatsen om dat contract te kunnen behouden.
Voor de inwoners van Zenderen zijn de druiven extra zuur omdat zij via de extra verhoging van de OZB jaarlijks 7 euro meebetalen aan de oplossing van het Bornse verkeersprobleem en het bovendien dan zelf op hun bordje geschoven krijgen.
Voor Almelo betekent de aanleg van de singel in Borne extra verkeer over de Almelose weg/Bornsestraat/van Rechteren Limpurgsingel.
 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina