Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
15-02-2018  

Rijssen-Holten stapt uit de Agenda voor Twente

Dreigend deficit van ruim 8 euroton jaarlijks

Twente Board - anno 2014
 

RIJSSEN – De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft vanavond besloten niet deel te nemen aan de nieuwe investerings Agenda voor Twente. Daarmee is het de eerste van de veertien Twentse gemeenten die te weinig belang ziet in de gezamenlijke investeringen.
Volgens het voorstel moet elke Twentse gemeente jaarlijks 7,50 euro per inwoner ophoesten om te kunnen investeren in Twentse plannen zoals bereikbaarheid van de regio, beter vestigingsklimaat, meer kennisndustrie en meer werkgelegenheid. Probleem is dat volgens criticasters de Agenda voor Twente vooral op de regio Enschede is gericht en dat na de individuele gemeentelijke afdracht er nauwelijks zeggenschap overblijft voor de gedane contributie.
Met het besluit van de gemeenteraad van Rijssen-Holten vervalt nu het lidmaatschap voor de Agenda voor Twente.

In de afgelopen vijf jaar werd de toenmalige Agenda van Twente gefinancierd uit de opcenten die afvalverwerker Twence in rekening bracht aan de Twentse gemeenten. Dat geld werd weer uitgekeerd via een hoger jaarlijks dividend direct aan de Regio Twente. Die constructie om Twentse burgers via de afvalstoffenheffing extra te laten bijdragen voor financiering voor de oude Agenda van Twente is vervallen.

Rijssen-Holten is de eerste Twentse gemeente die de nieuwe Agenda voor Twente afwijst. De gemeente Almelo is naar bijna zekerheid de tweede. De stad zit financieel in zwaar weer door te grote investeringen in bouwgrond in de jaren 1998-2010. Zo zou de nieuwbouwwijk Waterrijk tussen Almelo en Vriezenveen een Twentse woningbouwlocatie worden, maar de economische crisis zorgde er voor dat Almelo vele tientallen miljoenen euro’s moest afschrijven.

Met het afhaken van Rijssen-Holten loopt de Agenda voor Twente 38.067 x 7,50 = 285.502,50 euro per jaar mis.
Indien Almelo uitstapt, ontvangt de Agenda voor Twente 72.373 x 7,50 = 542.797,50 euro minder dan begroot. Totaal samen jaarlijks 828.300 euro. Het ‘gevaar’ bestaat dan, dat meer Twentse plattelandsgemeenten afhaken voor de Agenda voor Twente. De Enschedese burgemeester Van Velzen heeft er als 'kartrekker' dan een gigantisch probleem bij!

De Twente Board, waarin grote Twentse bedrijven en onderwijsinstellingen ROC, Saxion en UT leidend zijn, stelt in een persbericht zich onverminderd te blijven inzetten voor de economische ontwikkeling van Twente maar het vindt ook dat Rijssen-Holten zichzelf voor een belangrijk deel buiten de regionaal-bestuurlijke samenwerking op economisch gebied zet. De Twente Board hoopt nog op inkeer. Maar het is Rijssen-Holten ook een doorn in het oog dat de Twente Board haast dwingende adviezen geeft aan het bestuur van Regio Twente waardoor de geldstromen juist in Kennisparken (Enschede/Hengelo - red.) wordt gestoken terwijl die toch al 'verdrinken' in subsidiestromen.

Archief
Terug naar vorige pagina