Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-02-2018  

Brandweer laat Wierdense Veld branden


Gecontroleerde brand in het Wierdense Veld om overtollige grasgroei tegen te gaan.
 

REGIO – Landschap Overijssel heeft de hulp in geroepen van de brandweerkorpsen Twente en IJsselland om in het Wierdense Veld gecontroleerd heidevlakken in brand te steken en te laten branden. Het doel van deze gecontroleerde branden is het terugdringen van eentonige grasgroei waarmee verzuring wordt tegengegaan en heide en plant- en diersoorten weer levensruimte krijgen door het terugdringen van te veel stikstof. In dit project zijn 3 vakken van ongeveer een halve hectare ‘wild gras’ afgebrand met als doel het Wierdense Veld als aangewezen Natura 2000-gebied een betere toekomst te bieden met een meer gevarieerde heide. 
 
Gevarieerde heide
De natuur in Nederland heeft te lijden. Door bijvoorbeeld de hoeveelheid stikstof en ammoniak verzuurt de natuur en groeien heidevelden dicht met gras. Dit gras verdringt de heide, waardoor, als we niets ondernemen, de heide uiteindelijk zal verdwijnen. Daarom doet Landschap Overijssel er alles aan om de vergrassing, en het anderszins dichtgroeien, van de heide tegen te gaan. Dit gebeurt met de schaapskudde die het gras kort houdt en door het handmatig verwijderen van boompjes en struiken. Maar dit gebeurt ook door geregeld stukken heide te branden. “Het gras brand weg waardoor de heide, en allerlei andere planten waarvan de zaden nog in de bodem aanwezig zijn, de kans krijgen te groeien”, zegt terreinbeheerder Evert Dijk. “Daarnaast bevat het as dat ontstaat belangrijke mineralen die de heide nodig heeft. Een gevarieerde heide is aantrekkelijk om te zien, maar is ook een goed leefgebied voor verschillende insecten, reptielen en vogels.”

Juiste tijdstip
Dit branden is een precieze klus die Landschap Overijssel samen met de Brandweer Twente en de Brandweer IJsselland uitvoert. Voor beide brandweren was het branden een oefening in natuurbrandbestrijding om in de toekomst zo goed mogelijk op natuurbranden te kunnen reageren. “Het branden kon alleen plaatsvinden onder de juiste weersomstandigheden”, zegt Evert. “Niet te nat, niet teveel wind en het liefst wanneer het vriest. Want dan blijft de brand oppervlakkig en hebben kleine dieren en insecten die in de grond zitten geen last van de brand. Vandaag was de perfecte dag”.

Samenwerking heidelandschap
Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel werken samen aan het herstel van het kwetsbare heidelandschap. Dat doen zij door maatregelen te nemen waardoor de kwaliteit van de leefgebieden voor planten en dieren verbetert. Het Wierdense Veld is onderdeel van een groot gebied in het midden van Overijssel waarin vijf Europees beschermde natuurgebieden liggen; de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg, de Borkeld, het Boetelerveld en het Wierdense Veld. Het Overijsselse heidelandschap
belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst dat ruimte biedt voor natuur, recreatie, landbouw en economie.

Meer info: www.landschapoverijssel.nl/wierdenseveld

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina