Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
02-02-2018  

Wisselend oordeel burgers over Twente Milieu


In Almelo wordt overwogen ook een oranje-bak voor verpakkingen in te voeren. Dat vergt een investering van 700.000 euro. Criticasters zoals Lokaal Almelo Samen wijzen op hybride-inzamelen zoals dat in Friesland gebeurd. Glas, textiel, papier en GFT scheiden aan de bron en restafval en PMD (verpakkingen, metaal, plastics e.d.) samen in de grijze bak voor professionele geautomatiseerde mechanische scheiding.Afvalverwerker Omrin scoort daarmee veel beter.
'Grijs' en GFT wordt dan alleen tweewekelijks aan huis opgehaald en glas, textiel en papier brengen de burgers naar milieu-eilanden in de buurt.
 

REGIO – Afvalverwerker Twente Milieu heeft het onderzoeksbureau Kennispunt Twente een klanttevredenheidsonderzoek laten doen in die Twentse gemeenten waar het verantwoordelijk is voor het verwerken van huishoudelijk afval.
Zo’n 10 procent van de aangeschreven burgers in het verzorgingsgebied reageerde en gemiddeld komt de waardering uit op 7,2 punten. Dat is volgens Twente Milieu boven de norm 7 die Twente Milieu zichzelf vooraf heeft gesteld maar onder de ambitienorm van 7,5 punten.
Toch stond de gemiddelde uitkomst onder druk, want vooral het verwerken van grof vuil werd slecht beoordeeld. De oorzaak ligt voornamelijk bij het minderen van het gratis aantal kg waardoor eerder een extra bijdrage betaald moest worden. In Enschede moest dat zelfs vanaf het eerste kg dat werd aangeleverd op het inzamelpunt. Het cijfer was daarom een magere 5.1 punt. In andere gemeenten (o.a. Almelo) waren vooral de voorrijkosten bij het ophalen van grof vuil door Twente Milieu een doorn in het oog. Zowel Enschede als Almelo hebben dat beleid op onderdelen voor de burger inmiddels gunstiger aangepast.
Ook scoort Twente Milieu in Almelo slecht bij de inzameling van verpakkingsmateriaal. De burger moet dat zelf wegbrengen naar de milieu-eilanden. Momenteel buigt de Almelose gemeenteraad zich over het voorstel om daarvoor bij burgers een extra Otto aan huis beschikbaar te stellen. Over de inzameling van papier is geen nieuwe discussie ontstaan. Dat mag door verenigingen in Almelo niet meer opgehaald worden. Wel mogen burgers dat zelf naar de inzamelendeorganisaties brengen. Het gemak van de 'blauwe bak' aan huis levert de gemeente Almelo daardoor jaarlijks een fors bedrag op.
De verwerking van huishoudelijk afval is een wettelijke taak voor gemeenten. Enkele Twentse gemeenten hebben dat uitbesteed aan Twente Milieu, de ‘gezamenlijke’ organisatie van die gemeenten. Daarbij is er geen dwingende uniformiteit in de wijze van inzamelen. Ook de gemeente Haaksbergen treedt toe tot Twente Milieu.

De gemiddelden per deelnemende gemeente:
Almelo 6,7
Borne 7,3
Enschede 7,0
Hengelo 7,1
Hof van Twente 7,8
Losser 7,5
Oldenzaal 7,6

<<
http://www.omrin.nl/over-omrin/wat-doen-we/nascheiding

Archief
Terug naar vorige pagina