Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
29-12-2017  

Aanbesteding verdieping Twentekanalen mislukt

Kamervragen over vrees vertraging en lekkend kwelwater
 

ALMELO – De VVD-Kamerleden Han ten Broeke en Remco Dijkstra hebben minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vragen gesteld over mogelijk de vertraging van de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen. Aanleiding de mislukte aanbesteding die een jaar geleden al voorlopig werd gegund aan de aannemerscombinatie Van den Herik-Boskalis. De combinatie vreest soortgelijke kwelwaterproblemen als die bij Bornerbroek zijn ontstaan bij baggerwerkzaamheden rond de aanleg van de havenkade bij het XL Businesspark en de aanleg van de ‘Natte Doorbraak’ onder het kanaal door.

Het mislukken van de aanbesteding is een domper voor Rijkswaterstaat, temeer daar in de aanbesteding ook de vernieuwing van de havenkades van het samenwerkingsverband ‘Port of Twente’ zijn meegenomen. De Tweede Kamerleden Ten Broeke en Dijkstra willen met hun vragen voorkomen dat ook die vernieuwing wordt uitgesteld. Voor de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en de binnenhavens wordt een Europese subsidie verwacht van 11 miljoen euro.

Rijkswaterstaat gaat de aanbesteding opnieuw in de markt zetten. Die aanbesteding omvat de verdieping en plaatselijk verbreding van de Twentekanalen, het plaatsen/vernieuwen van damwanden, het vernieuwen van de aanlegkades en het regulier onderhoud. Nu voert Van den Herik dat onderhoud nog gewoon uit.
De ontstane belemmering levert geen vertraging op voor de aanleg van een tweede sluis bij Eefde. Die aanleg begint in januari 2018 en moet in 2020 worden opgeleverd, zodat grotere binnenschepen geschut kunnen worden.

Archief
Terug naar vorige pagina