Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
20-12-2017  

Provincie start nieuwe procedure mestvergister

 

ZWOLLE/ZENDEREN – De provincie Overijssel laat zich niet ontmoedigen in het plan voor een mestvergistingsinstallatie op de vroegere stortplaats Elhorst-Vloedbelt tussen Zenderen en Almelo. De Raad van State oordeelde dat het plan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en mest niet ziet als afval.
Feitelijk is het dat ook niet, omdat mestvergisting energie oplevert. De geplande biovergister levert biogas voor 2.500 huishoudens of na omzetting in elektriciteit voor circa 8.500 huishoudens op jaarbasis. Een bestemmingsplanwijziging is derhalve noodzakelijk om het plan van Twence door te kunnen zetten. De afvalverwerker uit Hengelo levert al energie en warmte aan bedrijven op de Boeldershoek.

De provincie Overijssel neemt de regie over van de gemeente Borne waartoe het gebied Elhorst-Vloedbelt behoort. Met de regievoering hoopt de provincie opeen dubbelslag om tevens het mestoverschot in de provincie te reduceren. Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. Het provinciebestuur verwacht ‘tot voldoende acceptatie van de plannen te komen’.

Archief
Terug naar vorige pagina