Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
01-12-2017  

Kans op EU-subsidie capaciteit Twentekanalen

 

BRUSSEL – Het plan voor de capaciteitsuitbreiding van de Twentekanalen en Twentse binnenhavens is door de Europese Unie voorgedragen voor een subsidie van 11 miljoen euro. Het plan, dat onderdeel is van het Europese programma Connecting Europe Facility (CEF) voor betere logistieke verbindingen, is een van de 39 voorstellen die zijn voorgedragen.
Doel van de capaciteitsvergroting van de Twentekanalen en aanpalende binnenhavens is de ontwikkeling van een Europese hot spot voor logistiek transport via water, spoor en weg. In het Twentse project werken de Nationale en Provinciale overheid samen met de Euregio en het gezamenlijke havenbedrijf van de steden Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem.
Bij de  beoogde werkzaamheden wordt 33 km kanaal uitgebaggerd en deels verbreed, de havenkades vernieuwd, de sluiscapaciteit vergroot en de logistieke aansluiting grensoverschrijdend verbeterd. Zo wordt o.a. in Osnabrück het logistieke platform KNI aangelegd. Ook wordt de digitale logistieke dienstverlening met elkaar verbonden. Dat is bijvoorbeeld al het geval tussen de Rotterdamse haven en de containerterminals van CTT in Rotterdam, Almelo, Hengelo en Bentheim (D). 
De formele besluitvorming en ondertekening van de toekenning voor de Europese subsidie wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Naast de Europese subsidie heeft ook het Rijk middelen gereserveerd  via Rijkswaterstaat en ook de Provincie Overijssel draagt aan Nederlandse zijde bij.

Archief
Terug naar vorige pagina