Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
28-09-2017  

Raad Hengelo suggereert behoud grijze Otto


Hoe het zou moeten en het resultaat!
 

HENGELO – De gemeente Hengelo worstelt met de invoering van het principe de vervuiler betaald bij de verwerking van huishoudelijk afval. De kritiek is stevig en de gemeente is ook in een rechtsgang gewikkeld over het laten verdwijnen van de grijze Otto voor het restafval en geen inspraak over plekken van de milieueilanden. Bovendien liet de gemeente deels al restafvalbakken bij woningen weghalen. De toenemende klachten over illegale stort in het buitengebied en de lozing rond de milieueilanden in de stad is nog een bijkomend feit die de kritiek verhevigd.
Toch wil het Hengelose college vasthouden aan het omgekeerd gesorteerd inzamelen door de burger om de afvalstroom te verminderen, maar de gemeenteraad blijkt de kritiek uit de burgerij niet langer te negeren. Daar komt bij dat ook de Raad van State zich kritisch uitliet over de plaatsing van de ondergrondse containers en de gemeente dwong haar ‘huiswerk’ over te doen over de plaatsing en ook inzicht moet geven in het nut van gescheiden inzamelen.
Dit al maakt de gemeenteraad van Hengelo gevoelig en een meerderheid neigt naar herbezinning. Zo werd door meerdere fracties geopteerd om van de ‘grijze Otto’ een vrije keuze te maken waarbij de burgerij individueel mag kiezen of men de bak wil houden of inleveren. Bij dat laatste moet men dan wel het restafval deponeren in de containers op het milieueiland in de wijk. Een meerderheid van de Hengelose raad wil deze optie zelfs laten onderzoeken.
Portefeuillehouder Elferink is daar niet blij mee, maar schiet het ook nog niet af. Wel voorziet hij problemen qua ophalen en de gerelateerde kosten. De resultaten van het onderzoek worden pas in januari verwacht en Elferink voorziet dan dat de kwestie onderwerp van de verkiezingsstrijd zal worden. Hij acht het zelfs mogelijk dat pas na de raadsverkiezing een definitief besluit genomen wordt, meldt hij in Tubantia.

ENSCHEDE/ALMELO
Ook in Enschede wordt fors geklaagd over alle aanpassingen in het verwerken van huishoudelijk afval en de bijkomende ellende rond milieueilanden en illegale stort. Hetzelfde lijkt zich te ontwikkelen in Almelo waar de gemeenteraad voor de keuze staat tot een volgende stap in het afvalbeleid. Problematiek is bovendien dat bijna elke gemeente in Twente de regels naar eigen inzicht vormt.
De raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) organiseerde gisteren een bijeenkomst voor burgers. Een enkeling was vierkant tegen het omgekeerd inzamelen omdat hij betaald voor de afvalverwerking. Anderen maken er een sport van om zoveel mogelijk te sorteren. Toch was ook tijdens die bijeenkomst brede zorg over de negatieve effecten die omgekeerd inzamelen blijkbaar overal heeft. Bovendien is er kritiek over de communicatie tussen de gemeente Almelo en haar burgers. Ook werd gesuggereerd dat dit geen gemeentelijk beleid moet zijn met alle verschillen van dien maar moet worden begonnen bij de verpakkingsindustrie om het beste resultaat te halen qua inperking van afval. Raadslid Kampman (LAS) suggereerde derhalve dat de gemeente een pas op de plaats moet maken totdat alle huidige problematieken zijn opgelost. Eerst dan kan volgens hem worden gepraat over de toekomst van de ‘grijze Otto’.

Ondertussen haalt afvalverwerker Twence in Hengelo en eigendom van de 14 Twentse gemeenten, huishoudelijk afval uit het buitenland. Dit om de verbrandingsoven te kunnen stoken omdat de Twentse gemeenten contractueel te weinig afval (met bovendien een te lage calorische waarde), aanleveren om de oven met regionaal afval te kunnen stoken. Door de restverbranding levert Twence energie aan omliggende bedrijven en krijgen de aandeelhoudende gemeenten jaarlijkse winstuitkering voor de gemeentekas. De laatste 10 jaar werd die winst (vele miljoenen) besteed aan de Agenda van Twente maar niet gebruikt voor kostenverlaging voor de burgers.

Archief
Terug naar vorige pagina